TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KRİPTOPARA GELİRLERİNİN DİJİTAL EMTİA KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLMESİ

Temmuz 2021 Sayı 394

ÖZET

2008 finansal krizinden sonra devlet müdahalesi ve banka aracılığının olmadığı, kullanım ve üretim konusundaki özgürlüğü tamamen sistemdeki kullanıcılara veren, matematiksel güvene dayalı ve blokzincir teknolojisini arkasına alan kriptopara adlı dijital paralar geliştirilmiştir. Kriptopara kullanımının yaygınlaşması ve dijital ortamda kazanç elde edilmesi nedeniyle devletler vergilendirme konusunda harekete geçmeye başlamıştır. Kriptoparalar üzerinde hukuki tanımlamanın olmaması ise vergilendirme konusunda problem yaratmaktadır. Bu kapsamda kriptoparalara yönelik düzenlemelerin para, menkul kıymet veya emtia çerçevesinde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu çalışmada kriptopara varlıklarının tanımı ve arkasındaki blokzincir teknolojisinin işleyişi hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca kriptopara varlıklarının sınıflandırılmasına yönelik çeşitli görüşlere de yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türk Vergi mevzuatında herhangi bir düzenleme yapılmamış kriptopara varlıklarının gayrimaddi nitelikli bir dijital emtia olduğunu kanıtlamak ve bu varlıkların kullanımından elde edilen gelirlerin Türk Vergi Sistemine göre vergilendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kriptopara, Dijital Emtia, Türk Vergi Sistemi

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34

TAXATION OF CRYPTO INCOME IN THE SCOPE OF DIGITAL COMMODITIES ABSTRACT

ABSTRACT

After the 2008 financial crisis, digital currencies called cryptocurrencies have been developed, which are based on mathematical trust and are backed by blockchain technology, without government intervention and bank intermediation, giving complete freedom in usage and production to the users in the system. Due to the widespread use of cryptocurrencies and gains in the digital environment, states have started to take action on taxation. The lack of legal definition on cryptocurrencies creates a problem in taxation. In this context, it is known that regulations regarding cryptocurrencies are realized within the framework of money, securities or commodities. In this study, information is given about the definition of cryptocurrency assets and the functioning of the blockchain technology behind it, and also various views on the classification of cryptocurrency assets are given. The aim of this study is to prove that cryptocurrencies, which have not been regulated in the Turkish Tax legislation, are an intangible digital commodity and to make evaluations for the taxation of income from the use of these assets according to the Turkish Tax System.

Keywords: Cryptocurrency, Digital Commodity, Turkish Tax System

Jel Classification: H20, H24, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!