TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

EVRENSEL VERGİLEME SORUNU: DERNEK VE VAKIFLARIN MALİ YÖNDEN KÖTÜYE KULLANIMI

Nisan 2017 Sayı 343

ÖZET

Özel ve kamu sektörleri yanında üçüncü sektör olarak piyasa aktörleri arasında yer alan sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan temsilcileri olan dernek ve vakıflar, mali güçleri ölçüsünde toplum refahı üzerinde de etkili olabilmektedirler. Bununla birlikte, dernek veya vakıf şeklinde örgütlenen kurumlar ve bu örgütlere yönelen bağışçılığın her zaman hayırseverlik veya diğer bir kamu yararı amacına hizmet ettiği söylenemez. Örtülü olarak ticari faaliyet gerçekleştirilmesi, görünürde “bağışçı” gerçekte “sözde bağışçı” gibi uygulamalarla sivil toplum örgütlerine ve bunlar vasıtasıyla gerçek kişi ve kurumlara sağlanan vergi avantajlarının özel ekonomik çıkar sağlama amacıyla kötüye kullanımına ilişkin örneklere dünya genelinde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada, çeşitli ülkelerde sivil toplum örgütlerinin kötüye kullanımına ilişkin yaşanan örneklerden üretilen yöntemler incelenmiş ve kamu yönetimince belirlenecek kriterlere göre uygulanacak mali şeffaflık çözümün en önemli unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dernek, Vakıf, Vergi Kaçakçılığı

Jel Sınıflandırması: H26, L31

UNIVERSAL TAXATION PROBLEM: FISCAL ABUSE OF ASSOCIATIONS AND ENDOWMENTS

ABSTRACT

Associations and foundations, which are prominent representatives of non-governmental organizations that are among the market actors as well as private and public sectors, can also have influence on the welfare of society in the extent of their financial strength. Nevertheless, it can not be said that institutions and charitable organizations that are organized in the form of associations or foundations have always served for charitable or other public purposes. Veiled commercial activity and abuse of tax benefits apparently granted to non-governmental organizations, such as “donor”, “so-called donor”, and to real persons and institutions through them to provide special economic benefits are common worldwide. In this context, in the study, the methods produced from the examples of the abuse of non-governmental organizations in various countries were examined and evaluated as the most important element of financial transparency solution to be applied according to the criteria to be determined in public administration.

Keywords: Association, Endowment, Tax Evasion

Jel Classification: H26, L31

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!