TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN MALİYET YAPIŞKANLIĞININ TEST EDİLMESİ

Temmuz 2021 Sayı 394

ÖZET

Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) KOBİ Sanayi Endeksinde yer alan 27 şirket için maliyet yapışkanlığı test edilmiştir. Bu amaçla Satışlarla; Satışların Maliyeti, Genel Yönetim Giderleri ve Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri arasında asimetrik maliyet davranışı olup olmadığı Panel Veri Analizi Tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma kapsamına söz konusu şirketlerin 2016 yılı ilk çeyreğinden 2020 yılı ikinci çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan ve çeyrek dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan finansal tabloları alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre satışlar 1 birim arttığında satışların maliyeti 0,81 birim artarken, satışlarda görülen 1 birimlik azalışa karşın satışların maliyetinde sadece 0,15 birimlik azalma görülmektedir. Diğer taraftan satışlar 1 birim artarken pazarlama satış ve dağıtım giderlerinde 0,29 birimlik artış gözlenirken, satışlarda 1 birimlik azalmaya rağmen pazarlama satış ve dağıtım giderlerinde 0,06 birimlik bir artışın olması dikkat çekmektedir. Nihayet satışlar 1 birim arttığında Genel Yönetim Giderlerinde 0,02 birimlik bir artış ortaya çıkarken bir birimlik azalışa karşılık Genel Yönetim Giderlerinde 0,06 birimlik azalış söz konusudur. Bu sonuçlar, Satışlar ile Satışların Maliyeti ve Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri arasında maliyet yapışkanlığının varlığına işaret ederken, Genel Yönetim Giderleri için maliyet yapışkanlığının olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, BİST, Maliyet Yapışkanlığı, Panel Veri Analizi.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49.

TESTING THE COST STICKINESS OF BUSINESSES IN BIST SME INDUSTRY INDEX

ABSTRACT

In this study, cost stickiness was tested for 27 companies in the BORSA Istanbul (BIST) SME Industry Index. For this purpose, it was investigated whether there is asymmetric cost behaviour between Sales and Cost of Sales, General Administrative Expenses and Marketing, Selling and Distribution Expenses using Panel Data Analysis Technique. Within the scope of the study, the financial statements covering the period from the first quarter of 2016 to the second quarter of 2020 and submitted to the Public Disclosure Platform (KAP) as of quarters were included in the scope of the study. According to the results of the research, when sales increase by 1 unit, the cost of sales increases by 0.81 units, despite the decrease of 1 unit in sales, a decrease of only 0.15 units is observed in the cost of sales. On the other hand, it is noteworthy that while sales increased by 1 unit, Marketing Selling and Distribution Expenses increased by 0.29 unit, despite a 1 unit decrease in Sales, Marketing Selling and Distribution Expenses increased by 0.06 unit. Finally, when the Sales increase by 1 unit, there is an increase of 0.02 units in General Administrative Expenses, while there is a decrease of 0.06 units in General Administrative Expenses despite a decrease of 1 unit. These results indicate the existence of cost stickiness between Sales and Cost of Sales and Marketing, Selling and Distribution Expenses. It shows that there is no cost stickiness between Sales and General Administrative Expenses.

Keywords: SMEs, BIST, Cost Stickiness, Panel Data Analysis.

Jel Classification: M40, M41, M49.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!