TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BAZI ŞANS OYUNLARI İKRAMİYELERİNİN VERGİLENDİRİLMEMESİNİN İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Vergilerin tüketici davranışları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerin vergiye tabi tutulmamasına ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi istisnası yasal oyunlara katılımı teşvik ederek elde edilecek gelirin artırılmasında işlevsel bir role sahip olabilir. Bununla birlikte, söz konusu istisna yasal şans oyunu tertip eden diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen oyunlardan kazanılan ikramiyeleri kapsamadığından sektörün tümünü kavrayan bir kamu politikasına dönüştürülmemiştir. Buradan hareketle, bu çalışmada, söz konusu istisnanın işlevselliğinin irdelenmesi ihtiyacına işaret edilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, şans oyunları, “bağımlılık” gibi davranış bozuklukları ortaya çıkarmak suretiyle önemli toplumsal sorunlara da yol açabilmektedir. Dolayısıyla, yasa dışı oyunlara yönelim üzerindeki etkilerini ortadan kaldıracak önlemler oluşturulmak şartıyla, şans oyunları üzerindeki vergi yükünün artırılmasına yönelik bir politika da benimsenebilir. Bu kapsamda, şans oyunlarına katılım ve/veya ikramiye kazanılması aşamalarındaki vergi yükünü; düşürme, yükseltme ya da aşamaların birinde düşürme diğerinde yükseltme gibi seçeneklerin ekonomik ve sosyal sonuçlarının tespitine yönelik bilimsel çalışmalar kamu politikası oluşturulması sürecinde karar alıcılara stratejik veriler sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şans Oyunları, İkramiye, Vergileme, Kamu Geliri, Bağımlılık

Jel Sınıflandırması: H21.

CONSIDERATIONS ON THE FUNCTIONALITY OF NON-TAXATION OF CERTAIN GAMBLING GAMES’ PRIZES

ABSTRACT

Considering the effects of taxes on consumer behaviors, Inheritance and Transfer Tax exemption ensuring the non-taxation of the prizes of gambling games organized by the National Lottery Administration may promote participation into legal gambling games and have a functional role in increasing the revenue to be generated. However, this exemption was not provided for the prizes of gambling games organized by other organizations holding legal gambling games, and thus, was not turned into a public policy. Thus, this study aims to indicate the need for considering the functionality of this exemption. On the other hand, gambling games may lead to important social problems by causing behavioral disorders like addiction. Therefore, provided that measures are taken to prevent the emergence of a tendency towards illegal gambling games, a policy to increase the tax burden on gambling games may be adopted. In this context, scientific studies determining the economic and social consequences of options such as decreasing, increasing or increasing at one stage and decreasing in the other of the tax burden on participation into gambling games and/or winning prizes will provide strategical data to decision-makers in establishing public policy.

Keywords: Gambling Games, Prize, Taxation, Public Revenue, Addiction.

Jel Classification: H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!