TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARININ SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA İTFASINDA VERGİLENDİRME

Temmuz 2021 Sayı 394

ÖZET

Anonim şirketlerin kendi paylarını iktisap ettikten sonra elde tutma, elden çıkarma ve sermaye azaltımı yoluyla itfa etme durumlarında vergilendirme kuralları yasal olarak belirlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde vergi güvenlik önlemi olarak ihdas edilen yeni rejim bir kısım tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Sermaye azaltımı yoluyla itfa edilen bu paylar dolayısıyla şirket bünyesindeki vergilendirme yükümlülükleri ve olası vergi sorunlarını makalemizde ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Azaltımı, Kar Dağıtımı, Vergi Tevkifatı, Kendi Hissesini İktisap

Jel Sınıflandırması: K34, K 19, H26

TAXATION AT REDEMPTION THROUGH CAPITAL REDUCTION OF ITS OWN SHARES ACQUIRED BY JOINT STOCK COMPANIES

ABSTRACT

In case of holding and sales and redemption through capital reduction, the taxation rules of joint stock companies after acquiring their own shares have been legally determined. The new regime which was established as a tax security measure in the article of 94 of the Income Tax Law, has brought some debates. Due to these shares, which are redeemed through capital reduction, the taxation obligations and possible tax issues within the company will be discussed in our article.

Keywords: Capital Reduction, Profit Distrubition, Witholding tax, Acquiring Own Shares

Jel Classification: K34, K 19, H26

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!