TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2015 YILI ASGARİ ÜCRET RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mart 2015 Sayı 318

ÖZET

Asgari ücret, geçim düzeyinin belirlenmesi açısından işçi, maliyet açısından işveren ve sosyal devlet ilkesi açısından da devlet için önemli bir unsurdur. Asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu (İK) kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK) aracılığıyla belirlenmektedir. 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret rakamları belirlenmiş ve 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asgari Ücret, Net Ücret, Asgari Ücretin İşverene Maliyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Geçim İndirimi, Vergi Yükü

Jel Sınıflandırması: E62, H20, H29, J31

EVALUATION OF THE MINIMUM WAGE FIGURES FOR THE YEAR 2015

ABSTRACT

Minimum wage is a significant issue for the employee regarding the determination of the subsistence level, for the employer regarding costs and for the state regarding the principle of social state. The minimum wage is determined by the Minimum Wage Determination Commission within the body of the Ministry of Labor and Social Security for the purpose of regulating the economic and social status of any employees employed with a labor contract regardless of being under Labor Law1. The minimum wages to be applied in the year 2015 were determined and published in the Official Gazette no. 29222 dated 31.12.2014.

Keywords: Minimum Wage, Net Wage, Cost of Minimum Wage to the Employer, Minimum Wage Determination Commission, Minimum Living Allowance, Tax Burden

Jel Classification: E62, H20, H29, J31

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!