TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI ŞİRKETLERCE TÜRKİYE’DE AÇILAN İRTİBAT BÜROLARI YABANCI ŞİRKETLERİN ULAŞIM ARAÇLARININ TAKİBİNİ YAPMAK AMACIYLA KULLANILABİLİR Mİ?

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (h) bendine göre, yabancı bir ülkede, mukim oldukları ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş olan yabancı şirketler Türkiye’de irtibat bürosu açabilecektir. Yabancılar hukuku bağlamında şirket dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların 4875 sayılı Kanuna göre irtibat bürosu açması mümkün değildir. Yabancılar hukuku açısından 4875 sayılı Kanuna göre yabancı şirketler tarafından Türkiye’de açılmış olan irtibat büroları yabancı şirketlerin, “pazar araştırması, ihraç ürünlerinin kalite kontrolü ve benzeri faaliyetleri” yerine getiren araştırma ve bilgilendirme ofisleridir. Yabancı şirketler tarafından Türkiye’de açılmış olan irtibat bürolarında ticarî faaliyet kapsamında hiçbir faaliyetin icra edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bu kural dahilinde, yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açmak suretiyle “araç takip sistemi” kurup bu sistemi yönetmek amacıyla irtibat bürosu şeklinde organizasyon gitmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir. Bu makalemizde bu değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılar hukuku, yabancı gerçek kişiler, yabancı tüzel kişiler, irtibat bürosu, pazar araştırması, ihraç ürünlerinin kalite kontrolü, tanıtım ve araştırma bürosu.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, K34

CAN LIASION OFFICES OPENED IN TURKEY BY FOREIGN COMPANIES BE USED TO TRACK TRANSPORTATION VEHICLES OF FOREIGN COMPANIES?

ABSTRACT

As per (h) clause of the article 3 of Direct Foreign Investment Law numbered 4875, foreign companies, established in a foreign country in accordance with regulations of the countries they are resident in, may open liaison office in Turkey. Within the scope of law of foreigners, person, institution and enterprises out of the company may not open liaison office as per the Law numbered 4875. Liaison offices opened in Turkey by foreign companies as per the Law numbered 4875 within the framework of Law of Foreigners are research and information offices operating “market survey, quality control of exportable products and suchlike activities”. Liaison offices in Turkey by foreign companies may not operate trade activities under any circumstances. Therefore, as a matter of this rule, it is necessary to evaluate whether foreign companies may or not establish and manage a “vehicle tracking system” by opening a liaison office in Turkey. This study will focus on this evaluation.

Keywords: Law of Foreigners, foreign real persons, foreign legal persons, liaison office, market survey, quality control of exportable products, promotion and research bureau.

Jel Classification: H20, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!