TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİDE KONU SEÇİMİNİN VERGİNİN AMAÇ VE FONKSİYONLARI AÇISINDAN ANALİZİ - I

Eylül 2001 Sayı 156

ÖZET

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları ile vergi sistemleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ekonominin gelişmişlik derecesinin yüksek ve sosyal adalet bilincinin yerleşmiş olduğu toplumlarda, vergi düzenlemelerinin toplumu oluşturan fertlere hizmet etmek amacına uygun olduğu görülmektedir. Verginin en önemli amacı, gelir elde etmek olmakla beraber; bunun yanısıra ekonomik ve sosyal amaçları da bulunmaktadır. Verginin bu üç temel amacına ulaşmak üzere, verginin konusunun seçimi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla verginin gelir veya servet veya gider (harcamalar) üzerinden mi yoksa bunların hepsinin üzerinden mi alınması gerektiği hususu, kamu maliyesinin öteden beri tartışılagelen önemli konularından birisidir. Bu çalışmanın ilk bölümünde verginin amaç ve fonksiyonları, ikinci bölümünde verginin konular itibarıyla ayrımı, son bölümünde ise vergi amaç ve fonksiyonları itibarıyla, vergi konuları ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!