TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU BİLGİLERİ TAŞIMAYAN SAHTE BELGELERİN HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILIP SAYILAMAYACAĞI

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Türk Vergi Sistemi, esas itibariyle, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespit edilebilmesi için defter kayıtları ve bunlarla ilgili belgelerin gerçek bir muamele veya durumu göstermesi üzerine inşa edilmiştir. Vergi Usul Kanunu, belge ve kayıt düzeninin sağlıklı işletilmesi amacıyla vergi kanunları kapsamında düzenlenen belgelerin bazı bilgileri taşımasını öngörmekte; öngörülen zorunlu bilgileri taşımayan belgeleri vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş saymaktadır. Söz konusu belgeleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya kullananlar ise “kaçakçılık suçları” kapsamında hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Yargıtay Ceza Daireleri, sahte belge düzenleme veya kullanma fiilleri nedeniyle ortaya çıkan kaçakçılık suçuna ilişkin davalarda, suçun oluşumunda, gerçek belgeler için öngörülen zorunlu bilgilerin sahte belgelerde de aranması gerektiği yönünde karar vermektedir. Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen sahte belgelerin aldatma yeteneği şekil şartlarının sağlanmasına bağlı olarak ortaya çıkmamakta; aldatma, gerçeği yansıtmayan belge içeriğiyle gerçekleşmektedir. Sahte belgelerde gerçek belgeler için öngörülen şekil şartlarının aranması, söz konusu bilgilerde iradi olarak oluşturulacak eksiklikler yoluyla kaçakçılık suçunun işlenemez hale gelmesine yol açacaktır. Böylece, sahte belge düzenlemek veya kullanmak suretiyle belge düzeninin bozulmasına yol açanlar hakkında Kanunda yer alan müeyyideler işlevini yitirecektir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Usul Kanunu, Sahte Belge, Kaçakçılık Suçu.

Jel Sınıflandırması: H26, K34

FAKE DOCUMENTS NOT PROVIDING NON-REQUIRED INFORMATION UNDER THE TAX LAWS

ABSTRACT

The Turkish Tax System was built on the basis of the fact that the bookkeeping records and related documents show a real treatment or condition in order to determine the tax base accurately and accurately. The Tax Procedure Law requires that the documents regulated in the scope of tax laws carry some information for the purpose of healthy operation of documents and records; it considers that the documents which do not contain the required information are not regulated in terms of tax laws. Those who regulate the documents in whole or in part are punished with leyen criminal offenses leyen. The Criminal Courts of the Supreme Court of Appeals decide that in cases related to smuggling crimes arising from the act of issuing or using counterfeit documents, in the formation of crime, it is necessary to search for false documents foreseen in the real documents. However, the deception ability of counterfeit documents issued in the Tax Procedure Law does not arise due to the provision of shape conditions; deception is realized with the content of the document that does not reflect the truth. Searching for the conditions of the formal documents for fake documents will lead to the inadmissibility of the smuggling crime by means of deficiencies to be created in the said information. Thus, the sanctions contained in the Law on those who have caused the corruption of the document order by issuing or using false documents will lose its function.

Keywords: Tax Procedure Law, Fake Document, Smuggling Crime.

Jel Classification: H26, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!