TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

UBER VE BENZERİ OLUŞUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Teknolojinin gelişmesi ile beraber özellikle internet üzerinden yapılan ticari işlemlerin vergilendirilmesi noktasında çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşmalarında yer alan iş yeri tanımının reel ticari hayatı tam anlamıyla kavrayamaması, internet üzerinden faaliyetlerini gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmasına ve ülkede haksız rekabet ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Uber’in ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyet bu duruma verilebilecek örneklerden yalnızca bir tanesidir. Bu çalışma ile amacımız Uber ve benzeri oluşumların ülkemizde göstermiş olduğu ticari faaliyeti tanımlamak, söz konusu oluşumların yasal statüsünü belirlemek ve vergilendirme noktasında yapılabilecek yasal ve idari yaptırımları ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: UBER, E-Ticaret, Ticari Kazanç.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

TAXATION OF UBER AND SIMILAR FORMATIONS

ABSTRACT

Various problems arise due to the development of technology about taxation of commercial transactions made through the internet. Definition of workplace in which treaties for the avoidance of double taxation can not fully comprehend the real commercial life causes the multinational companies whose activities are carried out over the internet to avoid taxation and the unfair competition environment in the country. Uber’s commercial activity in our country is the one example of situations. Our aim in this study is to define the commercial activity that Uber and similar formations have shown in our country, to determine the legal status of such formations and to propose the legal and administrative sanctions that can be made with regard to taxation.

Keywords: UBER, E-Trade, Commercial Profit.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!