TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE TÜRK VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN MADEN VARLIKLARI AÇISINDAN ERTELENMİŞ VERGİNİN OLUŞUMU

Ekim 2016 Sayı 337

ÖZET

Madencilik faaliyetlerinin finansal tablolarda nasıl raporlanacağı konusu TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardında düzenlenmiştir. Söz konusu standart madencilik faaliyetlerindeki harcamalardan sadece araştırma ve değerlendirme harcamalarına uygulanmakta ve bu harcamaların muhasebe politikası seçimi olarak aktifleştirilmesi veya doğrudan giderleştirilmesi konusunda bir tercihin yapılmasını gerektirmektedir. Aktifleştirilen araştırma ve değerlendirme varlıkları ilk ölçümde maliyet bedeliyle; sonraki ölçümlerde ise maliyet yöntemi veya yeniden değerleme yöntemi kullanılarak ölçülür. Vergi mevzuatı ise madencilik faaliyetine ilişkin harcamalardan imtiyaz veya maliyet bedellerinin aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilmesini düzenlemişken diğer harcamaların aktifleştirilmesi konusunda bir düzenleme yapmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Maden Varlıkları, TFRS 6, Ertelenmiş Vergi, Madenlerde Amortisman.

Jel Sınıflandırması: M41, M42

THE FORMATION OF DEFERRED TAXES IN TERMS OF MINERAL SOURCES ACCORDING TO TURKISH ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING STANDARTS AND TURKISH TAX RULES

ABSTRACT

How mineral sourcing activities are reported in the financial statements is stated in IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. Of the mineral sourcing expenditures, only exploration and evaluation expenditures are in the scope of this Standart and according to the Standart an accounting policy choice shall be made in terms of recognising or expensing these expenditures. Exploration and evaluation assets shall be measured at cost at first recognition. After recognition, an entity shall apply either the cost model or the revaluation model to the exploration and evaluation assets. While tax rules require that the license fees and costs to be recognised and expensed by amaortization, they keep silent whether other expenditures are recognised or expensed.

Keywords: Mineral Sources, IFRS 6, Deferred Taxes, Amortization of Mineral Sources.

Jel Classification: M41, M42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!