TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KÖMÜR ÜRETİMİNE İLİŞKİN DEKAPAJ İŞLERİ KAPSAMININ BELİRLENMESİ SORUNU

Ağustos 2016 Sayı 335

ÖZET

Bu çalışmada, “inşaat işi” sayılması nedeniyle, kazancın tespit ve beyanının işin bittiği yıla bırakıldığı birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin belirlenen özel vergileme rejimine tabi tutulabilme niteliği kazanan “dekapaj” işi kapsamının açık ocak işletmeciliği yöntemiyle gerçekleştirilen kömür üretimi faaliyeti özelinde tespiti amaçlanmıştır. Söz konusu amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli hukuk kaynakları incelendiğinde; kömür cevheri üzerindeki örtü tabakasının kaldırılması ve bununla bağlantılı yol, su tahliyesi, kanal yapımı gibi üretime hazırlık aşamasında uygulanan işlerin dekapaj kapsamında olduğu; kömür kazı, yükleme ve nakliyesi gibi doğrudan kömür üretimine ilişkin işlerin ise dekapaj işi olarak nitelendirilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dekapaj İşi, Kömür Üretimi, Vergileme

Jel Sınıflandırması: K34, L72

THE ISSUE OF DETERMINING THE SCOPE OF PICKLING PROCEDURES REGARDING COAL PRODUCTION IN THE TURKISH TAX SYSTEM

ABSTRACT

It is aimed to determine the scope of the “pickling” work specific to coal production activity carried out by the method of open mine management, which has acquired the characteristic of being able to be subjected to special taxing regime determined for construction and repair works inuring several calendar years, where the determination and declaration of the earnings is left to the year in which the work has finished. When various legal sources are analyzed to realize the purpose in question, it has been concluded that removal of the cover layer on the coal ore and associated works applied during preparation for production such as road, water drainage, channel production are within the scope of pickling; and the works related directly to coal production such as coal mining, loading and transport cannot be qualified as pickling.

Keywords: Pickling, Coal Production, Taxation

Jel Classification: K34, L72

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!