TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK TİCARET KANUNU’NUNDA 6552 SAYILI KANUN İLE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Kasım 2014 Sayı 314

ÖZET

Birçok kanunda değişiklik yapan ve benzerleri gibi “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6552 sayılı Kanun “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”1 adıyla yayımlanmıştır. İş hukukundan sosyal güvenliğe, iş sağlığı ve güvenliğinden vergi uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapılan Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddeleri de değiştirilmiş ve bu Kanun’a yeni hükümler eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Torba Yasa, 6552 Sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu

Jel Sınıflandırması: K20, K22, K29

LATEST AMENDMENTS IN THE TURKISH CODE OF COMMERCE MADE WITH THE LAW NO. 6552

ABSTRACT

The law no. 6552 named as “Omnibus Bill” as in the case of other similar laws, which makes amendments in many laws, has been issued with the name “The Law on Making Amendments in the Labor Law, Certain Laws and Decree Laws as well as Restructuring of Certain Receivables”. Certain articles of the Turkish Code of Commerce no. 6102 have been changed and new provisions have been added with the Law in which significant amendments were made in various fields including labor law, social security, occupational health and safety as well as tax practices.

Keywords: Omnibus Bill, Law no. 6522, Turkish Code of Commerce

Jel Classification: K20, K22, K29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!