TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. EMRE KAPLANOĞLU

TFRS 15’E GÖRE İŞLEM FİYATININ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAĞITILMASI YAKLAŞIMLARI

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) mevcut hasılat standartlarının yeterli ölçüde rehberlik sağlayamaması, karmaşık işlemlerin uygulanmasındaki zorluklar ve çok yönlü anlaşmaların muhasebeleştirilmesi gibi konularda sınırlı rehberlik sağlaması nedeniyle 2002 yılında başlattıkları projenin bir sonucu olarak IFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardını 28 Mayıs 2014 tarihinde yayınlamıştır. Bu Standardın mevzuatımıza kazandırma çalışmaları devam etmektedir. IFRS 15 Standardı gerçeğe uygun değer kavramı yerine işlem fiyatını temel almaktadır. İşletmelerin müşterileriyle yaptıkları sözleşmeler birden fazla mal veya hizmet satışını kapsadığında işlem fiyatının her edim yükümlülüğüne dağıtılması hasılatın doğru zaman ve tutarda muhasebeleştirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, işlem fiyatının edim yükümlülüklerine dağıtılırken standartta öne çıkan müstakil satış fiyatına dayalı dağıtım, indirimin dağıtımı ve değişken tutarları içeren bedellerin dağıtım yaklaşımlarını incelemek ve konuyu muhasebe uygulamaları ile açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: TFRS 15, İşlem Fiyatının Dağıtılması, Edim Yükümlülüğü

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49

ALLOCATION APPROACHES OF TRANSACTION PRICE TO PERFORMANCE OBLIGATIONS ACCORDING TO TFRS 15

ABSTRACT

International Accounting Standards Board (IASB) has issued IFRS 15 of the Customer Agreement Revenue Standard on May 28, 2014 due to limited guidance such as insufficient guidance of existing revenue standard, challenges in the implementation of complex transactions and accounting of multi-faceted agreements as a result of the project that started in 2002. The work of bringing this standard to legitimating is continuing by authorized institution. IFRS 15 standard is based on the concept of transaction prices rather than fair value. When the business contracts covers selling more than two goods or services the allocation of transaction price to performance obligations resulted with accounting of revenue in the right time and amount. The aim of this study is to examine the outstanding IFRS 15 approaches of allocation of transaction price as based on stand-alone selling prices, allocation of a discount and allocation of variable consideration and to explain these approaches with accounting applications.

Keywords: IFRS 15, Allocating Transaction Price, Performance Obligations

Jel Classification: M40, M41, M49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!