TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE BÖLGE DIŞI ÜCRET İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN BÖLGE DIŞI KAZANÇ İSTİSNASINA OLAN ETKİSİ

Eylül 2014 Sayı 312

ÖZET

6170 sayılı Kanunla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikte “Muafiyetler ve İstisnalar” başlıklı 37’nci maddesinin 1/e fıkrası ile 4691 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, girişimcilerin Bölgede yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan personelinin Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin, gelir vergisi kapsamı dışında tutulacak olan miktarı belirlenmiştir. Yeni düzenleme sonrası yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bölge dışında geçirilen kısmına isabet eden kurum kazancının kurumlar vergisi kazanç istisnasından ayrıştırılması gerekliliği doğmuştur.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ücret İstisnası

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

THE IMPACT OF THE REGULATIONS MADE WITHIN THE FRAMEWORK OF EXTRATERRITORIAL WAGE EXCEPTION IN TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES ON THE EXTRATERRITORIAL EARNING EXCEPTION

ABSTRACT

The Regulation on Technology Development Zones which was prepared by the Ministry of Science, Industry and Technology with the law no. 6170 and put into force on 01.01.2014 regarding the amendments made in the Law no. 4691 on Technology Development Zones was published in the Official Gazette no. 28939 dated 12.03.2014. As regulated in paragraph 1/e of article 37 of the mentioned Regulation titled “Exemptions and Exceptions” and in 2nd provisional article of the Law no. 4691, the amount of the wages belonging to the period which the personnel employed within the scope of the software and/or R&D Project carried out by entrepreneurs must spend outside of the Region that is to be excluded from income tax has been established. After the new arrangement, the need to distinguish the company earnings that correspond to the portion of the software and/or R&D Project spent outside of the region from corporate tax earnings exception has arisen.

Keywords: Technology Development Zones, Wage exception

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!