TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAŞIT ARAÇLARININ TADİLAT İLE 87.03 G.T.İ. POZİSYONUNDAKİ BİNEK OTOMOBİLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE ÖTV UYGULAMASI

Aralık 2003 Sayı 183

ÖZET

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 15/2-b maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların; beş yıl içinde 87.03 tarife pozisyonunda yer alan mala dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen özel tüketim vergisi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 15/2-b maddesinde yer alan düzenleme ile binek otomobil olarak üretilen veya ithal edilen araçlar ile eşya taşımaya mahsus olarak iktisap edilen veya ithal edilen araçların, binek otomobile dönüştürülmesi suretiyle oluşacak olan ÖTV kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun yürürlüğüne ilişkin 19/b maddesi uyarınca; Kanunun 15/2-b maddesi ile düzenlenen bu hükmün uygulanmasına 01.08.2003 tarihinde başlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!