TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNDE (RES) AMORTİSMAN UYGULAMASI VE AMORTİSMAN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖNERİ

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Enerji, insan yaşamında önceliğe sahip bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları ile ilgili yeni alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişikliklerine yol açması, ülkelerin öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmasının önemini artırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar, alternatif ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına yönelimi zorunlu bir duruma getirmiştir. Doğal dengenin korunması, sürekli yenilenebilir enerji kaynaklarının işlenmesi ve kullanılmasının önemi günümüzde giderek artmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak; yenilenebilir enerji ile ilgili vergi uygulamaları da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ile ilgili amortisman uygulamaları incelenerek ve rüzgar enerji santrallerinde amortisman uygulamalarına ilişkin öneri geliştirilerek, söz konusu önerinin ayrıntılarına makalede yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerji Santralleri, Amortisman.

Jel Sınıflandırması: H20, H30.

RECOMMENDATION FOR THE APPLICATION OF DEPRECIATION AND DEPRECIATION IN WIND POWER PLANTS

ABSTRACT

Energy has priority in human life. Developing technology and increasing energy deficit have made it necessary to produce new alternatives in new energy sources in our country as in all countries. The fact that greenhouse gases caused by fossil fuels on earth caused global warming and climate changes increased the importance of using countries’ own resources more effectively. Because of the modern requirements that arise due to technological development, scientific researches on energy production have made the orientation towards alternative and more useful energy sources a necessity. The importance of preserving natural equilibrium and the use and use of renewable energy sources are increasing day by day. As a natural consequence of this situation; tax practices related to renewable energy are also gaining importance. In this context, by examining the depreciation practices related to Wind Power Plants (WPP) and developing proposals for depreciation practices in wind power plants, the proposal is included in the article.

Keywords: Renewable Energy, Wind Power Plants, Depreciation.

Jel Classification: H20, H30.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!