TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZEL EK: 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ VERGİLERE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

7 Aralık 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “Dijital Hizmet Vergisi”, “Konaklama Vergisi” ve “Değerli Konut Vergisi” adı altında üç yeni vergi ihdas edilmiştir. Bu çalışmada; 7194 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren yeni vergilere ilişkin soru-cevap şeklinde açıklamalar yapılarak, yeni ihdas edilen söz konusu vergilerin nasıl uygulanacağı kanun hükümleri doğrultusunda aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 7194 Sayılı Kanun, Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi.

Jel Sınıflandırması: H26, H29, K34.

NEW TAXES INTRODUCED BY THE LAW NO. 7194 WITH THE QUESTIONS AND ANSWERS

ABSTRACT

“Law no. 7194 Amending Digital Service Tax and Certain Laws and Decree Law no. 375” published in the Official Gazette dated 07 December 2019 and numbered 30791 and with this Law, three new taxes were created under the name of “Digital Service Tax”, “Accommodation Tax” and “Valuable Housing Tax”. In this study; 7194 will be explained in the form of questions and answers regarding the new taxes entered into force with the Law No. 7194, and how these new taxes will be applied will be tried to be clarified in line with the provisions of the law.

Keywords: Law No. 7194, Digital Service Tax, Accommodation Tax, Valuable Housing Tax

Jel Classification: H26, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!