TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALE-İ ŞÜYU) YOLUYLA YAPILAN SATIŞLARDA ORTAYA ÇIKAN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Mayıs 2021 Sayı 392

ÖZET

Türk Medeni Kanunu, birden fazla kişinin taşınır veya taşınmaz üzerinde, birlikte mülkiyet hakkı elde edebilmelerini öngörmektedir. Birlikte mülkiyet hâli, başka bir deyişle ortak mülkiyet, kişilerin kendi iradeleri sonucunda oluşabileceği gibi; kanun veya kanunla belirtilen sözleşmeler uyarınca da ortaya çıkabilmektedir. Eski adıyla “İzale-i Şüyu” olarak bilinen, öğretide ve yargı kararlarında ise ortaklığın giderilmesi davası adının sıklıkla tercih edildiği dava yoluyla kişiler, birlikte mülkiyeti sonlandırmayı amaçlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davasının sonucunda karar verilebilecek ortaklığın giderilmesi türlerinden birisi, ortaklığın satış yoluyla giderilmesidir. Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi hâlinde, bazıları vergi, bazıları ise harç niteliğinde çeşitli mali yükümlülükler doğabilmektedir. Bu mali yükümlülükler, alıcıların hissedarlardan olup olmamaları, satışa konu malın vasıf ve özellikleri göz önünde bulundurularak farklı şekillerde uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birlikte mülkiyet, Ortaklığın giderilmesi, İzale-i şüyu, Vergi, Paylaşma davaları.

Jel Sınıflandırması: K34, K11, K15

FINANCIAL LIABILITIES ARISİNG IN THE SALES MADE THROUGH THE CASE OF REMOVING THE PARTNERSHIP

ABSTRACT

The Turkish Civil Code states that they can acquire property rights over more than one movable or immovable property. Co-ownership, in other words, joint ownership may arise as a result of the individual’s own will or in accordance with the laws and agreements specified in the law. The owners aim to end the ownership together through the lawsuit, formerly known as “Izale-i Şuyu”, in which the name of the case of dissolution of partnership is frequently preferred in doctrine and judicial decisions. Sale is one of the types of partnership removal that can be decided as a result of the lawsuit for the removal of the partnership. In the event that the partnership is eliminated through sales, various financial liabilities may arise, some of which are taxes and others as fees. These financial obligations can be applied in different ways, considering whether the buyers are partners or not, and the type and characteristics of the goods sold.

Keywords: Co-ownership, Elimination of joint ownership, Severance of joint tenancy, Tax, Suits of partition.

Jel Classification: K34, K11, K15

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!