TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OECD ÜLKELERİNDE KARBON VERGİSİNE İLİŞKİN GÜNCEL UYGULAMALAR

Ekim 2021 Sayı 397

ÖZET

Sera gazları sebebiyle meydana gelen küresel ısınma iklim değişikliğini ortaya çkartmıştır. Bu durum, ülkeler ve insanlık için geleceğe yönelik büyük tehdit oluşturmaktadır. Özellikle, atmosfere belirli bir düzeyin üzerinde karbondioksit salınımı, hükümetleri önlemler almaya yöneltmiştir. Bu önlemlerden birisi de karbon vergisidir. Karbon vergisine ilişkin ülke uygulamaları farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, karbon vergisine ilişkin uygulamalar, OECD’deki ülkeler bağlamında ele alınmaktadır. OECD, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Böylelikle, gelişmişlik düzeyine göre karbon vergilerinin karşılaştırılmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu çalışma, son yıllarda, OECD ülkelerinin sera gazı emisyonunu azaltmak için karbon vergilerini daha çok uyguladığını veya uygulamayı istediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma, ilgili ülkelerin bu vergilere ilave olarak farklı yükümlülükler için de uygulama imkanı sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Karbon Vergisi, OECD, Küresel Isınma, İklim Değişikliği

Jel Sınıflandırması: H23, Q52

CURRENT PRACTICES REGARDING CARBON TAX IN OECD COUNTRIES

ABSTRACT

Global warming caused by greenhouse gases has given rise to climate change. This situation generates a great threat for the future of countries and humanity. In particular, the emission of carbon dioxide into the atmosphere above a certain level has led governments to take measures. One of these measures is the carbon tax. Country practices regarding carbon tax vary. In this study, practices related to carbon tax are discussed in the context of countries in the OECD. The OECD consists of developed and developing countries. Thus, it is thought that the comparison of carbon taxes according to the level of development will contribute to the literature. This study reveals that in recent years, the OECD countries have been applying or wanting to implement carbon taxes more in order to reduce greenhouse gas emissions. Additionally, it shows that the relevant countries are provided with the opportunity to apply for different obligations in addition to carbon taxes.

Keywords: Carbon Tax, OECD, Global Warming, Climate Changing

Jel Classification: H23, Q52

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!