TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KİRALIK ARAÇLARA STOPAJ FRENİ !..

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

İşletmeler açısından olmazsa olmaz olan araçlar ve bu araçlara ait diğer giderler, ister kiralık olsun, ister işletmeye ait olsun, işletme giderleri içerisinde azımsanmayacak derecede önemli bir paya sahiptirler. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin asli amaçlarının kar etmek ve bu karı da sürdürülebilir hale getirmek olduğu göz önüne alındığında ise, işletme giderlerini azaltmak da oldukça önemlidir. Son yıllarda işletmeler, araçları satın alarak kullanmak yerine çeşitli organizasyon ve gider avantajları sağlaması nedeniyle kiralama yoluna gitmektedirler. Bu durum günümüzde kiralık araç sektörünün hızla büyüyerek gelişmesini de sağlamıştır. Kiralık araç sektörünün günümüzde gelişmesindeki etkenlerden bir diğeri ise, işte kullanılmak amacıyla kiralanan bu araçlar için yapılan ödemelerin mali karın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesidir. Ancak bu avantajın mükelleflerce yanlış yorumlandığı yapılan vergi incelemelerinde görülmektedir. İşletmeler işte kullanmak amacıyla kiralamış oldukları araçlarını çalışanların şahsi kullanımlarına da bıraktıkları görülmektedir. İşte kullanılmakla birlikte şahsi kullanıma konu olan kiralık araçlara ait kira bedelleri ile bu araçlara bağlı diğer giderlerin şahsi kullanıma konu olan kısımlarının, yasal ifadesiyle “hizmet erbabına sağlanan bir menfaat” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu şekildeki iş dışında kullanılan araçlara ait kira bedelleri ile diğer giderlerin gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından giderleştirilebilmesi kira bedellerinin mahiyeti gereği öncelikle ücret olarak değerlendirilmesine bağlıdır. Aksi takdirde bu tarz işte kullanılmayan kiralık ve/veya işletmeye ait araçlara ait giderlerin mali karın tespitinde gider yazılması mümkün olamayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kiralık Araç, Hizmet Erbabı, Ücret, Stopaj.

Jel Sınıflandırması: H20,H25,H29

WITHHOLDING BRAKE FOR RENTED VEHICLES!..

ABSTRACT

Vehicles, whether they are owned by the company or are rented, which are essential for companies, and other expenditures belonging to these vehicles, have a significant share in operating costs that cannot be ignored. Considering that the main purpose of income and corporate taxpayers is to gain profit and to make this profit sustainable, it is quite significant to also reduce operating costs. In recent years, companies have opted for renting vehicles rather than buying and using them for gaining various organizational and expense-related advantages. This has led to rapid growth and development of the rental vehicle sector. Another factor contributing to the current growth of rental vehicle sector is that the payments made for these vehicles may be considered as expenditures in the determination of financial profit. However, it is understood in tax inspections that are conducted that this advantage is misinterpreted by taxpayers. It is seen that the companies also make available such vehicles, which they have rented to use for business purposes, for personal use of their employees. The part of the rental fees for such rental vehicles subject to personal use in addition to business purposes and of other expenditures associated with such vehicles must be regarded as a “benefit given to service employees”. Therefore, for rental fees and other expenditures of vehicles which are used for purposes other than work to be recognized as an expense depends initially on their recognition as wage in accordance with the nature of rental fees. Otherwise, it would not be possible to recognize such expenditures for rented and/or owned vehicles that are not used for work purposes as an expense in the determination of final profit.

Keywords: Rental Vehicle, Service Employee, Wage, Withholding.

Jel Classification: H20,H25,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!