TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İLE DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANI

Mart 2014 Sayı 306

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesi hükmüne göre, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80. maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz. Bu makalemizde, özellikle, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların beyanında yaşanabilecek tereddütlere ve sorulara, cevap bulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kira Gelirinin Beyanı, Konut Kirası İstisnası, Değer Artış Kazancı, Dairesi Satışı,

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

STATEMENT OF IMMOVABLE CAPITAL REVENUES AS WELL AS OTHER GAINS AND REVENUES

ABSTRACT

According to the provision in article 88 of the Income Tax Law, losses that result from a part of the income sources (excluding gains and revenues written in article 80) are deducted from gains and revenues of other sources. The loss part that cannot be covered as a result of this deduction are reduced from the income of the subsequent years. Loss balance that cannot be deducted within five consecutive years cannot be transferred to subsequent years. In this article, we have tried to find answers to the hesitations and questions that may arise in the statement of especially immovable capital revenues as well as other gains and revenues.

Keywords: Statement of Rental Income, Residential Renting Exemption, Increment Value Gains, Apartment Sales.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!