TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Finansal İşlem Vergisi

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Yüksek riskli finansal işlemlerin ortaya çıkardığı mali krizlerin reel ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler yanında, krizle mücadelede finansal kurumlara kamu kaynakları kullanılarak mali yardım yapılması vergi mükellefleri üzerindeki yükün daha da ağırlaşması anlamına gelmektedir. Ülke ölçeğinde ortaya çıkabilecek bu durum lokal düzeyde alınacak önemlerle bir ölçüde giderilebilirse de Avrupa Birliği gibi oluşumlarda birlik ölçeğinde düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluğun kaynağı ülke politikalarının birlik politikaları ile uyumlaştırılması yanında üçüncü ülkelere karşı ortak hareket edilmesi ve böylece kazanımlar sağlanması düşüncesine dayandırılabilir. Öte yandan, Avrupa Birliği içerisinde tüm üye ülkeler için uygulaması zorunlu ortak mali araçların geliştirilmesi kurumsal yapının oturacağı hukuki zeminin oluşturulması açısından da katkı sağlayabilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliğince uygulanması planlanan Finansal İşlem Vergisi ile ekonomik krizin sorumlusu olarak açıkça ifade edilen finans sektörüne bu sorumluluğun gereği adil bedelin ödettirilmesi hedeflenirken aynı zamanda üye ülkelerin benzeri uygulamalarının tek çatı altında toplanması amaçlanmaktadır. Finansal İşlem Vergisi bir maliyet unsuru olarak dikkate alındığında ise konu Avrupa Birliği ölçeğinden öte bir değerlendirmeye ihtiyaç gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Finansal İşlem Vergisi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H27

FINANCIAL TRANSACTION TAX

ABSTRACT

Beside the negative effects on the real economy created by financial crises brought about by high-risk financial transactions, giving financial aid to financial institutions by using public resources in the fight against crises means increasing the burden on the taxpayers. Although this situation that may arise on a country-wide scale may be overcome by local measures; in formations such as the European Union, the necessity arises to make union-wide regulations. The source of this necessity may be based on the harmonization of country policies with Union policies and the thought of taking collective action against third countries and thereby ensuring gains as well. On the other hand, the development of common financial tools that are necessary to be implemented by all member countries within the European Union may also contribute to the formation of the legal ground on which the corporate structure will be situated. Therefore, it is aimed with the Financial Transaction Tax, which is planned to be implemented by the European Union, to make the financial sector that is seen as responsible for the economic crisis pay the fair cost required by this responsibility and it also aims at gathering similar applications of member countries under a single roof. When Financial Transaction Tax is considered as a cost item, then the issue will need an assessment beyond that on a European Union-wide scale.

Keywords: European Union, Financial Transaction Tax

Jel Classification: H20, H25, H27

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!