TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ YORUMLANMASINDA TÜRKİYE UYGULAMASI

Mayıs 2021 Sayı 392

ÖZET

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına istinaden yapılan vergilendirme işlemleri, taraflarca itiraz edilmesi halinde, yargıda uyuşmazlık konusu yapılabilmektedir. Uyuşmazlık sebebi ise vergi anlaşmalarının yorumlanmasına yönelik ortaya çıkmaktadır. Vergi anlaşmalarının yorumlanması hususunda birçok ülkenin yargı mercileri farklı yorum metodları uygulayarak hüküm vermektedir. Uluslararası literatürde vergi anlaşmalarının yorumlanması başlığı altında yapılan çalışmalarda yargı merciilerinin vergi anlaşmalarına ilişkin verdiği kararlar irdelenmektedir. Diğer ülkelerin yargı kararlarında Viyana Anlaşması (Vienna Convention on the Law of Treaties) ve diğer yorum metodları kullanılmaktadır. Türkiye uygulamasına bakıldığında, uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin yargı kararlarında uluslararası örneklere benzer yorum metodları kullanıldığı görülmektedir. Ancak ülkemiz özelinde bu konuda çok sınırlı sayıda yargı kararı bulunduğundan kesin bir yorum usulünden bahsedilemeyecektir.

Anahtar Kelimeler: çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, Viyana Anlaşması, vergi anlaşmalarının yorumlanması, Türkiye vergi yargısı

Jel Sınıflandırması: H20, H26, H29

INTERPRETATION OF DOUBLE TAXATION CONVENTIONS IN TURKEY

ABSTRACT

If the parties object to the taxation transactions made pursuant to the double taxation treaties, a dispute may be raised in the judiciary level. The reason for the disputes is generally related to the interpretation of tax treaties. Regarding the interpretation of tax treaties, the jurisdictions of many countries apply different interpretation methods. The decisions of judicial authorities regarding tax treaties are examined in the studies conducted under the title of interpretation of tax treaties in the international tax literature. The Vienna Convention on the Law of Treaties and other methods of interpretation are used in judicial decisions of other countries. When it comes to evaluate Turkish tax treaty interpretation, it is seen that interpretation methods similar to international examples are used in judicial decisions regarding international tax treaties. However, since there are very limited number of judicial decisions regarding this issue in Turkey, a definite interpretation procedure cannot be mentioned.

Keywords: double taxation conventions, Vienna Convention, tax treaty interpretation in Turkey, Turkish tax judgment

Jel Classification: H20, H26, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!