TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7326 SAYILI KANUN İLE ÖNGÖRÜLEN YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN DAYANILMAZ CAZİBELERİ

Temmuz 2021 Sayı 394

ÖZET

Bilindiği üzere %20 kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %23 olarak uygulanması öngörülmüştür. Geçmiş yıl karlarının dağıtılması durumunda beyan edilmesi ve ödenmesi gereken %15 kar payı stopajı ile gelir vergisi mükellefleri için beyan edilen gelir tutarına göre %40 orana kadar yükselen gelir vergisi oranları ayrıca da %18 KDV oranı dikkate alındığında; bu güzel Ülkemizdeki katma değer vergisi dâhil gelir ve vergiye tabi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi yükü, ortalama yüzde 54 orana tekabül etmekte ve dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin %54 oranında resmi ortaklık statüsüne tabi bulunmaktadır. Bu ortaklıktan kaynaklanan vergi alacaklarının tahsili konusunda ve vergi politikaları gereği de olmak üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, çeşitli kanunlar çıkarılmakta, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar dikkate alınarak ileriye veya geriye yönelik kamu alacakları peşin tahsil edilmek suretiyle geçmiş veya gelecekteki vergi alacakları satılmakta, mükellefler tarafından ise peşin ödeme yapmak suretiyle satın alınmakta ve dolayısıyla geçmiş veya gelecekteki öngörülebilir vergi yükünü düşürme avantajından yararlanılmaktadır. Bu kapsamda yürürlüğe konulan 03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı Kanun ile hem geçmiş dönemlere ait olduğu hesaplanan 450 milyar TL civarındaki kamu alacakları ve hem de bu makalemiz konusu olup miktarı kestirilemeyen gelecek dönemlere ait vergi alacakları çok ciddi indirim veya taksit imkânı sunulmak suretiyle satışa sunulmuştur. Bu makalemiz kapsamına geçmiş dönemlere ait olduğu hesaplanan 450 milyar civarındaki kamu alacaklarının tasfiyesine yönelik satış veya alış hüküm ve uygulamaları dahil edilmemiştir. Bu anlamda ve bu makalemiz ile 03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı Kanun’un 11. Madde hükmü kapsamında aktife kayıtlı taşınmazlarını ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemek suretiyle %2 oranında net yeniden değerleme farkı vergisi ödeyen mükelleflerin, gelecek tarih veya hesap dönemleri itibariyle yararlanacakları vergi yükü avantajı, ayrıca da özvarlık ve kayıtlı sermaye artışı ile kullandığı kredilere ilişkin faiz tutarlarının %10 gider kısıtlamasına tabi olmama avantajı sağlayacakları hususu, incelenecek ve değerlendirilecektir. Bu ortaklıktan kaynaklanan vergi alacaklarının tahsili konusunda ve vergi politikaları gereği olmak üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çeşitli kanunlar çıkarılmakta, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar dikkate alınarak ileriye veya geriye yönelik kamu alacakları peşin tahsil edilmek suretiyle geçmiş veya gelecekteki vergi alacakları satılmakta, mükellefler tarafından ise peşin ödeme yapmak suretiyle geçmiş veya gelecekteki öngörülebilir vergi yükünü düşürme avantajından yararlanılmaktadır. Bu makalemiz ile 03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı Kanun’un 11. Madde hükmü kapsamında aktife kayıtlı taşınmazlarını ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemek suretiyle %2 oranında net yeniden değerleme farkı vergisi ödeyen mükelleflerin, gelecek tarih veya hesap dönemleri itibariyle yararlanacakları vergi yükü avantajı, ayrıca da özvarlık ve kayıtlı sermaye artışı ile kullandığı kredilere ilişkin faiz tutarlarının %10 gider kısıtlamasına tabi olmama avantajı sağlayacakları hususu, incelenecek ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Torba Kanun, Yeniden Değerleme, Taşınmaz, Bugünkü Değer, Vergi Yükü, Gelecek Dönemlere Ait Vergi Alacağının Peşin Ve Düşük Fiyat Karşılığı Satımı, Alımı

Jel Sınıflandırması: H21, H26, K34

THE IRRESISTIBLE CHARMS OF THE REVALUATION PROCEDURES STIPULATED BY THE LAW NUMBERED 7326

ABSTRACT

As it is known, considering the 15% profit share withholding to be declared and paid in case of distribution of previous years’ profits for corporate taxpayers, and the income tax rates that rise up to 40% according to the declared income amount for income taxpayers; the tax burden calculated on income and taxable corporate income excluding value added tax in this beautiful country corresponds to an average of 34 percent and therefore the Ministry of Treasury and Finance is subject to official partnership status at the rate of one third of income and corporate taxpayers subject to balance sheet basis. Regarding the collection of tax receivables arising from this partnership and in accordance with tax policies; various laws are enacted by the Ministry of Treasury and Finance, past or future tax receivables are sold by collecting forward or retrospective public receivables in advance, taking into account the economic and social conditions of the country. Taxpayers, on the other hand, take advantage of reducing the past and future predictable tax burden by paying in advance. As it is known, 20% corporate tax rate; It is foreseen to be applied as 25% for 2021 and 23% for 2022. Considering the 15% profit share withholding that must be declared and paid in case of distribution of previous years’ profits, and the income tax rates that increase up to 40% for the income taxpayers according to the declared income amount, and the 18% VAT rate; In this beautiful country, the tax burden calculated on income and taxable corporate income, including value added tax, corresponds to an average of 54 percent, and therefore, the Ministry of Treasury and Finance is subject to the official partnership status of 54% of income and corporate taxpayers subject to balance sheet basis. Regarding the collection of tax receivables arising from this partnership and in accordance with tax policies; various laws are enacted by the Ministry of Treasury and Finance, past or future tax receivables are sold by collecting forward or retrospective public receivables in advance, taking into account the economic and social conditions of the country. Taxpayers, on the other hand, take advantage of reducing the past and future predictable tax burden by paying in advance. With the Law No. 7326 of 03.06.2021, which was put into effect in this context, both public receivables of around 450 billion TL, which are calculated to belong to previous periods, and tax receivables of future periods, which are the subject of this article, the amount of which cannot be estimated, were offered for sale by offering very serious discounts or installments. The scope of this article does not include the sale or purchase provisions and practices for the liquidation of public receivables of around 450 billion, which are calculated to belong to previous periods. In this sense and with this article, it will be examined and evaluated the tax burden advantage to be benefited for the next date or accounting periods, and the increase in equity and registered capital as well as the advantage of not being subject to 10% expense restriction for the interest amounts on the loans used for taxpayers who pay the 2% net revaluation difference tax by revaluation of their immovables and depreciable economic assets registered under the provisions of Article 11 of the Law No. 7326 dated 03.06.2021.

Keywords: Bag Law, Revaluation, Immovable, Present Value, Tax Burden, Sale and Purchase of Tax Receivables for Future Periods in Cash and Against Low Price

Jel Classification: H21, H26, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!