TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2008-2010 DÖNEMİ ORTA VADELİ PROGRAM-ORTA VADELİ MALİ PLAN VE 2007 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMDA GELİR POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2008-2010 DÖNEMİ ORTA VADELİ PROGRAM-ORTA VADELİ MALİ PLAN VE 2007 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMDA GELİR POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Dr.Fazıl AYDIN

E.Gelirler Başkontrolörü

 

 

I.GİRİŞ

 

Kamu mali yönetiminde yapılan reform kapsamında yeni bir politika belgesi olarak ortaya çıkan Orta Vadeli Programın üçüncüsü hazırlanmış bulunmaktadır. 2008-2010 dönemini kapsayacak olan bu Program, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun[1] 16’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince; Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanarak Baka

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!