TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

187 SERİ NO’LU G.V.K. GENEL TEBLİĞİ VE YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ SORUNUNA BİR YAKLAŞIM

Temmuz 2001 Sayı 154

ÖZET

Vergi mevzuatımızda yıllardır önemli bir teşvik unsuru olan yatırım indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda ek maddelerde düzenlenmiştir. Genel olarak Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ek maddelerde yatırım indiriminin şartları belirlenmiş, daha ayrıntılı düzenlemeler ise gerek Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Genel Tebliğlerle, gerekse Hazine Müsteşarlığı’nca çıkartılan karar ve tebliğlerle yapılmıştır. Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu Ek 2’inci madde, yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları ile diğer hususlar hakkında Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına müştereken belirleme yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili olarak ayrıntılı açıklaması 03.08.1995 tarih ve 22363 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 187 Seri No’lu Gelir vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. 4108 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Ek 2’inci maddesinin 4’üncü bendinde yapılan değişiklik ile teşvik belgesi aranmaksızın yatırım indiriminden yararlanma hususunda Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’na müştereken yetki verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak da 20.03.1996 tarih ve 22586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 195 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ayrıntılı açıklamalar içermektedir. Teşvik belgesiz yatırım indiriminden yararlanma şartları adı geçen genel tebliğ ile belirlenmiş olmasına rağmen, rakamsal hadler sonraki tarihlerde Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yükseltilmiştir. Yatırım indirimi uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın belli konularda açıklama yapmış olması, daha fazla bilginin Hazine Müsteşarlığı’nın çıkarmış olduğu Karar ve Tebliğlerde yer alıyor olması münasebetiyle bu yazı hazırlanmaya çalışılmıştır. Yazımızda daha çok ek 2’inci maddenin 5’inci bendi ve bu bentle ilgili olarak, teşvik belgeli yatırım indirimi uygulamasında, teşvik belgesinde yazılı sabit yatırım tutarlarının revizesi ve süresi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!