TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE BİTCOİN İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Son günlerde ekonomi gündeminde oldukça fazla yer kaplayan Bitcoin faaliyetleri, bazı ülkeler tarafından yasal olarak kabul edilmekte iken, Türkiye’de ise Bitcoin için tam olarak yasal bir zemin oluşturulamamıştır. Bitcoin’nin en önemli özelliği ise, vergi cennetleri gibi kapalı bir kutu olması sebebiyle yapılan işlem miktarının belirlenememesidir. Özellikle son günlerde Bitcoin’in oldukça değer kazanması ve Bitcoin’le yapılan işlemlerin kayıt altına alınamaması dolayısıyla mali kontrollerden kaçılabilmesi yatırımcılar açısından Bitcoin’i daha da değerli kılmıştır. Ayrıca Bitcoin’lerin belirli bir sayı ile sınırlı oluşu bu sanal parayı (kripto parayı) enflasyonun etkilerinden de uzak tutmakta ve gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimlerinin Bitcoin karşısında daha az istikrarlı ve finansal krizlere karşı dayanaksız oluşu Bitcoin’i oldukça cazip bir alternatif haline getirmiştir. Birçok ekonomist tarafından güven vermeyen bir yatırım ya da ödeme aracı olarak tanımlanan Bitcoin, sadece 2017 yılı içerisinde yüzde 1.700 değer kazanması sebebiyle bu söylemlerin aksine işlem hacmini gün geçtikçe katlamayı başarmıştır. Bundan dolayı birçok dünya ülkesi Bitcoin’i yasal bir işlem olarak kabul etme yolunu tercih etmiştir. Böylece yapılan işlemlerin kayıt altına alınabilecek olması Bitcoin ile yapılan işlemler üzerinden de vergi alınabileceği hususunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, Bitcoin’in tanımına ve gelişimine, özellikleri ve işleyişine, avantaj ve dezavantajlarına, Türkiye özelinde Bitcoin işlemlerinin vergiye tabi tutulması durumunda hangi gelir unsuru olarak kabul edileceği, ne şekilde vergilendirileceği ve muhasebeleştirileceğine ilişkin önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Vergilendirme, Muhasebeleştirme.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

RECOMMENDATIONS ON THE TAXATION AND ACCOUNTING OF BİTCOİN TRANSACTIONS IN TURKEY

ABSTRACT

Bitcoin activities, which have attracted great interest in recent years, have been legalized in some of the countries. However, legal basis of Bitcoin has not been established in Turkey. Similar to the tax havens, Bitcoin does not enable the authorities to determine transaction volume. Increasing material value of Bitcoin in recent years and the inability of the authorities to determine transaction volume, which in turn, enables investors to escape from financial controls, has made Bitcoin more valuable for investors. Besides, the limited amount of Bitcoin keeps this virtual currency away from the negative effects of inflation. Compared to Bitcoin, currencies of developing countries are unstable and vulnerable to financial crises, which, in turn, increases the attractiveness of Bitcoin. Against the common rhetoric developed by skeptical economists, who consider Bitcoin as an unreliable investment or payment instrument, the value of Bitcoin increased by 1700% in 2017. Due to this reason, various countries decided to consider Bitcoin as a legal transaction method. These countries hoped to record and tax financial transactions made by Bitcoin. This study firstly deals with the definition and development of Bitcoin with a special focus on its characteristics, operation, advantages and disadvantages. Next we provide suggestions regarding the accounting and taxation methods in case Turkey considers Bitcoin as a legal transaction method.

Keywords: Bitcoin, Taxation, Accounting.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!