TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA ÖZEL BEYANNAME İLE BEYAN ESASLARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN BİR SORUNUN ANALİZİ

Nisan 2015 Sayı 319

ÖZET

4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”na göre Türkiye’de kara, hava ve deniz ulaştırması faaliyetinde bulunacak yabancı ulaştırma kurumlarının faaliyetlerini şirket kurmak, kurulu olan bir şirkete ortak olmak, şube veya irtibat bürosu açmak suretiyle sürdürmeleri mümkündür. Yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesinde 5520 sayılı K.V.K. götürü bir vergilendirme yöntemi belirlemiştir. Bu yöntem, K.V.K.’nun 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla vergilendirme bu madde hükmünde yapılmış olan götürü usule göre yapılacaktır. Yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesinde vergi anlaşmaları da önemli bir yere sahiptir. Çünkü, yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesinde anlaşma hükümlerine göre genel olarak kaynak ülkeye vergilendirme yetkisi verilmemiştir. Dolayısıyla vergilendirmede öncelikle anlaşma hükümlerinin titizlikle irdelenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Dar mükellefiyet rejimi, yabancı ulaştırma kurumları, şube kazançları, götürü usul, özel beyanname.

Jel Sınıflandırması: H20,H29

SPECIAL STATEMENT AND PRINCIPLES OF STATMENT AT FOREIGN TRANSPORTATION INSTITUTIONS AND ANALYSIS OF PROBLEM ENCOUNTERED IN PRACTISE

ABSTRACT

In accordance with the “Direct Foreign Investment Law” numbered 4875, foreign transportation institutions to operate land, aviation and marine transportation activities are allowed to carry on their activities as long as they establish a company, go into partnership with an established company and open a branch or a liaison bureau. K.V.K (corporate tax law) numbered 5520 for taxation of the foreign transportation institutions has determined a lump sum taxation method. This method has been regulated within the 23rd article of K.V.K. Therefore, taxation will be executed in accordance with lump sum procedure regulated under the provision of this article. Tax agreements are of importance for the taxation of the foreign transportation institutions. For, source country is generally authorized to tax-raising power in accordance with provisions of agreement under the taxation of foreign transportation institutions. As a result, provisions of agreement are primarily to be scrutinized meticulously during taxation.

Keywords: Limited Liability Regime, foreign transportation institutions, Branch gains, lump sum, special statement

Jel Classification: H20,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!