TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Vergi Kanunlarına İlişkin Öneriler

Ağustos 2015 Sayı 323

ÖZET

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununa ilişkin öneriler makalede inceleme konusu yapılmıştır. Şehit ve gazilere yönelik olarak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan istisna hükmünün yeniden düzenlenmesi, iş kazalarında vefat edenlere yönelik olarak ise yeni istisna düzenlemesinin yapılması önerilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa ilişkin öneriler ekonomik, sosyal ve çevreye ilişkin önerilerdir. Harçlar Kanunu’na ilişkin öneriler ise tapu harcındaki kayıp ve kaçağın önlenmesine elektrik üreticileri arasında eşitliğin sağlanması ve kamu finasmanına, ayrıca yurt dışında oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına destek içerikli önerilerdir. Buna ilave olarak işçilere yönelik olarak yargılama harçlarına ilişkin öneriye de makalede yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, eğlence vergisi, harçlar, vergi istisnası.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

SOME SUGGESTION ABOUT TAX LAW

ABSTRACT

Inheritance Tax Act, The Municipal Income Law, The Law on Value Added Tax, Real Estate Tax Law, Law on Motor Vehicle Tax and Fees Act has made its recommendations on the subject of scrutiny in the article. As for the martyrs and veterans Inheritance Tax realignment of the exceptions provision in the law for those who died in work accidents in the construction of the new exemption regulation it has been proposed. Value Added Tax Act, Property Tax Act and the Motor Vehicle Tax Act relating to the economic proposals are proposals for social and environmental. Funding Act for advice to ensure equality between electricity producers to prevent loss and leakage in the title deed fees and public finans field, as well as citizens of Turkey are supporting the proposal containing a residence permit abroad. In addition, suggestions are given in the article relating to the proceedings as well as fees for workers.

Keywords: Inheritance Tax, Value Added Tax, Property Tax, Motor Vehicle Tax, Entertainment Tax, Fees, Tax Exemptions.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!