TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN BAZI ÖNERİLER

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda çeşitli vergi istisnaları yer almaktadır. Söz konusu istisnaların bazıları sosyal amaca yönelik istisnalardır. Sosyal amaca yönelik olarak katma değer vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yapılması önerilen mevzuat düzenlemeleri makalede konu edilmiştir. Bu çerçevede, özürlülere ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik önerilmiştir. Şehit ve gazilere yönelik olarak ise Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yeni bir düzenlemenin yapılması öneri olarak belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Vergi İstisnası

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

SOME SUGGESTION ABOUT TAX LAW

ABSTRACT

Value Added Tax Act and the Motor Vehicles Tax Act are various tax exemptions. Some of these exceptions are exceptions for social purposes. As for the social purpose of value added tax and motor vehicle tax proposed legislation, regulations have been the subject article. In this context, in relation to people with disabilities is proposed changes to the Law on Value Added Tax. Martyrs and veterans of the Motor Vehicles Tax Act in order to organize a new proposal unless otherwise stated.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Motor Vehicles Tax, Tax Exemption

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!