TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. BİLLUR YALTI

Vergi Anlaşması Uygulamasında Uçak Kiralama Bedellerinin Vergilendirilmesi

Ekim 2015 Sayı 325

ÖZET

Bu makalede, çeşitli ülkelerde mukim finansal kiralama şirketlerinden hava taşımacılığı faaliyetlerinde kullanmak üzere uçak kiralayan hava taşımacılığı kurumlarının ödediği finansal kiralama bedellerinin nitelendirilmesi meselesi ele alınmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu gelirlerin vergi anlaşmalarında düzenleme altına alınan gelir türleri bakımından değerlendirmesi yapılmaktadır. Buna ilaveten, makalede, uçak kira bedellerinin farklı yargı mercilerince farklı nitelendirilmesinin yarattığı hak ihlalleri değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi anlaşmaları, ticari kazanç, gayrimaddi hak bedelleri, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

TAXATION OF AIRCRAFT LEASE COSTS IN THE PRACTICE OF TAX AGREEMENTS

ABSTRACT

This article deals with the qualification of the financial leasing costs paid by air transport companies which hire aircrafts from financial leasing companies residing in various countries to use in their air transport activities. In this respect, the incomes in question are assessed in terms of the income types regulated in tax agreements. In addition, in the article, rights violations due to different qualifications of aircraft lease costs by different legal authorities are evaluated.

Keywords: Tax agreements, commercial earning, royalties, property right, right to a fair trial

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!