TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. NUMAN EMRE ERGİN

ULUSLARARASI MUHASEBE / FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE US GAAP FARKLILIKLARI

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin mevzuatları arasındaki farklılıkların önemi artmış ve söz konusu kuralların uyumlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartları bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. Dünya ekonomisinin önemli bir aktörü olan ABD’de ise muhasebe ve finansal raporlama kuralları ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ile düzenlenmektedir. US GAAP ile uluslararası standartlar arasında yakınlaştırma çalışmaları başlamış olmakla birlikte, her iki mevzuat seti arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu makalede söz konusu farklılıklar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IFRS, IAS, US GAAP.

Jel Sınıflandırması: M 41, M 42

THE DIFFERENCES BETWEEN IFRS AND US GAAP

ABSTRACT

The importance of differences among the accounting and financial reporting rules of countries have increased with globalization and the efforts regarding to harmonization of such differences have accelerated. International Financial Reporting Standarts and International Accounting Standarts, which have been formed as a result of these efforts, are being used in many countries today. Accounting and financial reporting rules in USA, which is a main actor in global economy, are arranged with US Generally Accepted Accounting Rules (US GAAP). Even though the studies on convergence between US GAAP and international standarts have started, there is a great deal of differences between these two sets of legislation. Such differences are disccused in this article.

Keywords: International accounting standarts, International financial reporting standarts, IFRS, IAS, US GAAP.

Jel Classification: M 41, M 42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!