TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ MEVZUATININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUMUNDA ULUSAL PROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ MEVZUATININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUMUNDA ULUSAL PROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Dr. Fazıl AYDIN

Gelirler Başkontrolörü

I. Gİ­RİŞ

 

“Av­ru­pa Bir­li­ği Mük­te­se­ba­tı­nın Üst­le­nil­me­si­ne İliş­kin Tür­ki­ye Ulu­sal Prog­ra­mı” Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği­ne tam üye­lik sü­re­ci için­de kı­sa ve or­ta va­de­de ger­çek­leş­ti­ril­me­si ön­gö­rü­len ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mak­ta­dır.

Ulu­sal

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!