TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

“TMS 41-TARIMSAL FAALİYETLER” STANDARDI KAPSAMINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN BELİRLENMESİ VE DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN VUK HÜKÜMLERİ İLE KIYASLANMASI

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartları 41 ve onun tercümesi Türkiye Muhasebe Standartları 41 Tarımsal Faaliyetlere ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında olan tarımsal ürünlerin ve canlı varlıkların Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından değerlemelerini ortaya koymak, değerleme farklarını belirlemek ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesini göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal faaliyetler, canlı varlık, tarımsal ürün, gerçeğe uygun değer.

Jel Sınıflandırması: M41,H25, K34

DETERMINING FAIR VALUE UNDER THE STANDARD “TMS 41-AGRICULTURAL ACTIVITIES” AND COMPARISON OF PERIOD-END VALUATION PROCEDURES WITH PROVISIONS OF THE TAX PROCEDURE LAW

ABSTRACT

The purpose of this article is to show the valuations, to determine valuation differences of agricultural products and living creatures, which are within the scope of International Accounting Standards 41 and its transposition, Turkish Accounting Standards 41 Turkish Accounting Standards regarding Agricultural Activities, in terms of Tax Procedure Law and Turkish Accounting Standards and to demonstrate the accounting of these procedures.

Keywords: Agricultural activities, living creature, agricultural product, fair value.

Jel Classification: M41,H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!