TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YRD. DOÇ DR. ŞEREF DEMİR

TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ, YILLIK BEYAN, KAR DAĞITIM TABLOSU VE MUHASEBE KAYITLARINI BÜTÜNLEYEN BİR MODEL UYGULAMASI

Mart 2014 Sayı 306

ÖZET

İşletmeler finansal raporlamada ticari kar veya zararı (muhasebe kar veya zararını) çıkarırken gelirlerini ve giderlerini tahakkuk esasına göre raporlamaya tabi tutarlar. Mali karın hesaplanmasında da tahakkuk esası geçerli olmakla birlikte ticari kar ve mali kar arasında istisnalar, kanunen kabul edilmeyen giderler ve değerleme farklılıkları gibi önemli farklılıklar bulunmakta olup, ticari kardan mali kara geçiş işlemlerinde söz konusu farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada konuya ilişkin olarak öncelikle bir yasal literatür araştırması yapılmış ve sonrasında kapsamlı bir “model uygulama” geliştirilerek ticari kardan mali kara geçiş işlemleri, yıllık beyan, kar dağıtım tablosu ve muhasebe kayıtları bütünsel bir yaklaşım ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticari Kar, Mali Kar, Yıllık Beyan, Kar Dağıtım Tablosu

Jel Sınıflandırması: H20, M41, M42, M48

A MODEL APPLICATION COMBINING TRANSITION FROM ACCOUNTING INCOME TO TAXABLE INCOME, ANNUAL RETURN, PROFIT DISTRIBUTION STATAMENT AND ACCOUNTING RECORDS

ABSTRACT

In financial reporting, entities reports revenues and expenses in accrual basis to derive their commercial income (accounting income). Although accrual basis is also current in deriving taxable income, there are yet some crucial differences between accounting income and taxable income such as exemptions, non deductible expenditures and valuation differences that must be considered in transition from accounting income to taxable income. In this study, a research of legal literature was conducted in the first place and after that by improving a comprehensive sample modelling, transition from accounting income to taxable income, annual return, profit distribution statement and accounting records have been considered as a combined approach.

Keywords: Accounting Income, Taxable Income, Annual Return, Profit Distribution Statament

Jel Classification: H20, M41, M42, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!