TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ İSTİSNALARI

 

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ İSTİSNALARI

 

 

Dr. Fazıl AYDIN

Gelirler Başkontrolörü

 

 I. SER­BEST BÖL­GE­LER TA­NI­MI

 

3218 sa­yı­lı Ser­best Böl­ge­ler Ka­nu­nu­nun1 6’ncı mad­de­sin­de ser­best böl­ge­ler; Tür­ki­ye Güm­rük Böl­ge­si­nin par­ça­la­rı ol­mak­la be­ra­ber; ser­best do­la­şım­da ol­ma­yan eş­ya­nın her­han­gi bir güm­rük re­ji­mi­ne ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ve ser­best do­la­şı­ma so­kul­mak­sı­zın, g&

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!