TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTIMI VE AZALTILACAK SERMAYE TUTARININ KAYNAĞININ VERGİLENDİRMEYE ETKİSİ

Ocak 2014 Sayı 304

ÖZET

Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı ayrı düzenlenmiş olan kısmi bölünme müessesesinin doğasında sermaye artırımı ve sermaye azaltımı söz konusu olabilmektedir. Kısmi bölünmede bölünen şirket sermaye azaltımına gidebilirken, bölen şirket sermaye artırımına gidebilmektedir.Her ne kadar sermaye azaltımında ve sermaye artışında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre işlem yapılsa da kısmi bölünmedeki vergi ertelemesi ve vergi istisnaları dolayısıyla işlemlerin Kurumlar Vergisi Kanununda belirlenen esaslara göre yapılması zorunlu bir hal almaktadır. Bu çerçevede özellikle kısmi bölünme yoluyla varlıklarını devreden yani bölünen şirketin sermaya azaltımında da hangi kaynaklar ile bu azaltımı gerçekleştirdiğinin tespiti vergilendirmede önem taşıyacaktır. Özellikle bilançolarında geçmiş yıl karları, enflasyon düzeltme farkları, vergi istisnalarından kaynaklı özel fonlar olan ve bu iç kaynaklarını sermayeye ilave etmiş Şermaye Şirketlerinde kısmi bölünme yapılması durumunda sermaye azaltımının kaynağı özellikle vergilendirme yapılıp yapılmamasını tayin edecektir.

Anahtar Kelimeler: Kısmi Bölünme, sermaye azaltımı, kar dağıtımı tevkifatı, özel fon

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

CAPITAL DECREASE IN PARTIAL DEMERGERS AND THE EFFECT OF THE SOURCE OF THE CAPITAL AMOUNT TO BE DECREASED ON TAXATION

ABSTRACT

Capital increase and capital decrease may come into question in the nature of the institution of demergers regulated separately in the Turkish Code of Commerce and Corporate Tax Law. In partial demergers, the demerged company may opt for capital decrease and the demerging company may opt for capital increase. Even if the provisions of the Turkish Code of Commerce are followed in capital increase and capital decrease, it becomes obligatory to carry out the procedures according to the principles stated in the Corporate Tax Law due to tax deferrals and tax exemptions in partial demergers. Within this framework, determining which sources were employed in the capital decrease of the demerged company which transferred its assets by way of partial demerger will play a major role in taxation. In case of partial demergers, especially in Capital Companies which have profits from the previous year, inflation correction differences, special funds arising from tax exceptions in their balance sheets and which added these internal sources to capital, the source of the capital decrease will particularly determine whether taxation will be applied or not.

Keywords: Partial Demerger, capital decrease, profit distribution deduction, special fund

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!