TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE KDV’NİN GİDER VEYA MALİYET OLARAK DİKKATE ALINMASI

Mart 2014 Sayı 306

ÖZET

İndirim mekanizması aracılığıyla işleyen katma değer vergisi yayılı bir muamele vergisi olup esasen harcamalar üzerinden alınmaktadır. Mal ve hizmet teslimleri nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden, bu mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi (KDV) indirilerek her aşamada ortaya çıkan katma değer vergilendirilmektedir. Ancak bazı hallerde yüklenilen KDV’nin indirimine müsaade edilmemiş ve indirimi mümkün olmayan bu verginin, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesine olanak tanınmıştır. Vergiden istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen KDV, binek otomobillerin alımında ödenen KDV ile zayi olan malların KDV’sinin indirimi mümkün olmayıp gider yazılabilmektedir. Bunun dışındaki bazı durumlarda da yüklenilen katma değer vergisi gider yazılabilmekle birlikte, indirimi mümkün olmayan her katma değer vergisi de gider yazılamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: KDV, Matrah, İndirim, Gider

Jel Sınıflandırması: H20, H29

CONSIDERING VAT AS AN EXPENDITURE AND COST IN THE DETERMINATION OF THE INCOME AND CORPORATE TAX BASE

ABSTRACT

Value added tax functions via the reduction mechanism and it is a common treatment tax and it is charged primarily on expenses. The value added that is formed at each stage is taxed by reducing the value added tax (VAT) assumed due to these goods and services from the value added tax calculated due to the deliveries of goods and services. However, in some cases, the reduction of the VAT charged was not allowed and this tax, which is not possible to be reduced, was allowed to be regarded as expenditure in the determination of the income and corporate tax base. The VAT charged due to operations exempted from tax, VAT paid in the purchases of personal automobiles and the VAT of wasted goods are not possible to be reduced but may be written as expenditures. The value added tax charged may be written as expenditure in certain other cases other than that, and not all taxes for which reduction is not possible may be written as expenditure.

Keywords: VAT, Tax Base, Reduction, Expenditure

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!