TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN VERGİ VE BÜTÇE HARCAMALARININ ETKİNLİK ANALİZİ

Mart 2021 Sayı 390

ÖZET

Çok yüksek değerleri bulabilen vergi harcamalarının, raporlanması ve değerlendirilmesi açıklık, şeffaflık, verimlilik ve etkinliğin sağlanması için gereklidir. Değerlendirme yapılırken, bu harcamaların hedeflenen amaçlara ne ölçüde fayda sağladığı, verimlilik ve etkinlik analizleriyle mümkün olabilecektir. Çeşitli etkinlik analizi yöntemleri bulunmaktadır. Veri Zarflama Analizi de bu yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin en önemli özelliği, kullanım esnekliğinin olmasıdır. Farrell’in 1957 yılında yazdığı makalesinde belirttiği etkinliğin ölçülmesi fikri, Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından sistematize edilmiş ve veri zarflama analizi geliştirilmiştir. Charnes ve arkadaşlarının geliştirdiği yöntem sabit verim varsayımına dayanmaktadır ve soyadlarının baş harflerinin kısaltması olan CCR yöntemi olarak bilinmektedir. Bu yönteme daha sonra değişen verim varsayımı eklenerek BCC yöntemi oluşturulmuştur. Yöntem, karar verici birimleri kıyaslayarak etkin olan ve etkin olmayanların etkinlik skorlarını ve sıralamalarını belirlemektedir. Eğitim alanında yapılan harcamaların etkin ve verimli olması çok önemlidir. Çünkü bu alan bir toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olması yanında yüksek değerleri bulabilen harcamalara konu olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi harcamaları, bütçe harcamaları, etkinlik, veri zarflama analizi

Jel Sınıflandırması: H71, H72

EFFICIENCY ANALYSIS OF TAX AND BUDGET EXPENDITURES IN EDUCATION

ABSTRACT

Reporting and evaluating tax expenditures, which can find very high values, are necessary to ensure clarity, transparency, efficiency and effectiveness. While evaluating, the extent to which these expenditures contribute to the targeted objectives will be possible with efficiency and effectiveness analyzes. There are various methods of effectiveness analysis. Data Envelopment Analysis is one of these methods. The most important feature of this method is its flexibility in use. The idea of ​​measuring efficiency stated by Farrell in his article written in 1957 was systematized by Charnes, Cooper and Rhodes, and data envelopment analysis was develped. The method develped by Charnes et al. is based on the assumption of constant yield and is known as the CCR method, which stands for the initials of surnames. The BCC method was formed by adding the varying yield assumption to this method. The method, determines the effectiveness scores and rankings of the efficient and inefficient ones by comparing the decision-making units. It is very important that the expenditures made in the field of education are effective and efficient. Because this area is an important indicator of the development level of a society and is the subject of expenditures that can find high values.

Keywords: Tax expenditures, budget expenditures, efficiency, data envelopment analysis

Jel Classification: H71, H72

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!