TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DENETİM SÜRECİ AÇISINDAN EKOLOJİK MUHASEBEYE BAKIŞ

Ağustos 2013 Sayı 299

ÖZET

“İşletmenin dili” olarak da bilinen muhasebe, çeşitli çıkar gruplarına yönelik bilgi üretmektedir. Üretilen bilgilerin geçerliliği ve güvenirliliği denetim sayesinde test edilmektedir. Çıkar grupları sadece finansal verilerle ilgilenmemekte, işletmeyi değerlendirirken işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojiye (çevreye) yönelik olumlu ve olumsuz etkileri de değerlendirmektedir. Ekolojik muhasebe temel olarak işletmenin faaliyetlerinin çevresel etkilerini kayıt altına almakta ve raporlamaktadır. Çalışma, denetim sürecinin ekolojik muhasebe uygulamalarından ne şekilde etkileneceği üzerine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetim Süreci, Ekolojik Muhasebe

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

OVERVIEW OF ECOLOGICAL ACCOUNTING IN TERMS THE AUDIT PROCESS

ABSTRACT

Accounting, which is also known as the “language of management” produces information for various interest groups. Validity and reliability of the information generated is tested with the help of audits. Interest groups are not only interested in financial data, they also evaluate positive and negative impacts of business activities on the ecology (environment) when evaluating the company. Ecological accounting basically records and reports the environmental impacts of the company’s activities. The article focuses on how the audit process will be affected by ecological accounting practices.

Keywords: Audit, Audit Process, Ecological Accounting

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!