TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL VE TAKİBİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN PROJE ÖNERİSİ

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu çerçevesindeki belediye gelirlerine ilişkin olarak; belediyelerin kendi aralarında ve tek merkezden teknolojik alt yapı aracılığı ile online bağlantısının sağlanmasına ilişkin olarak önerilen Belediyeler Otomasyon Projesi (BELOP) makalede konu edinilmiştir. Belediyeler Otomasyon Projesi ile belediye gelirleri ve emlak vergisinin takip ve tahsilatında şeffaflık, güven ile verimlilik çerçevesinde mahalli idarelerin mükelleflerle, mükelleflerin de mahalli idarelerle arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Belediye gelirleri, emlak vergisi, belediyeler otomasyon projesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

THE COLLECTED AND FOLLOW THE INCOME MUNICIPAL PROJECT PROPOSAL ON INCREASING EFFICIENCY

ABSTRACT

Under the 2464 Act and the Income Municipal Property Tax Act in relation to municipal revenues; the municipalities themselves and the proposed online connections through the provision of technology infrastructure from a single center Municipal Automation Project (MAP) issue was discussed in the article. The monitoring and collection of municipal income and property taxes Municipal Automation Project with transparency, with confidence in the framework of the taxpayers of local authorities in productivity will be achieved in the regulation of the relationship between taxpayers by local governments.

Keywords: Municipal revenues, property tax, municipalities automation project.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!