TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

27.6.2015

Terörün Finansmanı: Terörün Olmazsa Olmazı

Terör, parasız sürdürülebilir bir fiil değildir. O nedenle terörün ceza hukuku kapsamında yaptırıma konu suç oluşturması dışında terörün finansmanı da gerek mali gerekse ceza hukuku kapsamında değerlendirilen bir konudur.

Terör niteliği itibariyle şiddet odaklıdır. Yaratmak istediği etki için toplumsal dikkati üzerine çekmek amaçlıdır. Korkutmak, yıldırmak, her an her yerden görünebilir olmakla ilgilenir. Toplumsal kabulde gücü temsil eden kamusal unsurlara zarar vererek veya unsurları yok ederek toplumda <ben daha güçlüyüm> algısını geliştirmeyi hedefler. Şiddet dışında kullanılabilir yolları tercih etmez.

Terörün gereksinim duyduğu unsurların başında insan gelir. Bir terör örgütü ya da oluşumu gerek eylemcileri gerekse sempatizanları itibariyle kalabalık olmayı yeğler. Eylemleri açısından <ses getirme>nin tek yolu eylemin önemli bir kişiye ya da unsure yönelik olması değildir. Gerek mahalli düzlemde gerekse evrensel düzlemde eylemlerinin haklılığına dair kamu oyu desteğine gereksinim duyar.

Terörün özetlemeye çalıştığımız bu yapısı, para ve benzeri maddi kaynaklar olmadan sürdürülebilir değildir. Bu nedenle terör, çok farklı yollarla parasal destek alması kaçınılmazdır. Örgütün ulusal ve uluslar arası alanda <haklı bir amaca yönelik> olduğu algısının işlenmesinden, eylemlerin yapılması için hazırlanacak planlar, izlenecek yollar, kullanılacak araçlara değin her adım parasal, maddi kaynaklar gerektirir.

Bir örgütün bu manada bir ticari işletme kurdurarak gelir yaratması, uyuşturucu ticareti yoluyla elde ettiği gelirleri sisteme sokarak aklaması, gazete kurması, meşru alanda faliyet gösteren her türlü kuruluştan hizmet satın alması, hırsızlık niteliğindeki adi suçlar yoluyla kaynak temin etmesi, dolandırıcılık yapması, tehdit ve şantaj yoluyla parasal kaynaklar elde etmesi, dilencilik mekanizmasını kullanması, hayır kuruluşlarını amacına alet etmesi, sivil toplum örgütleri yoluyla toplumun hassasiyeti olan yardımlaşma duygusunu sömürerek bağışlar toplaması finansman olasılıklarıdır.

Terör bu çerçevede finansman yaratamadığı sürece diri kalamaz. Bu finansmanın uluslar arası alanda birbirine husumet durumunda olan devletler yönünden de kuşkular taşıdığı bilinen bir gerçektir. Herhangi bir devletin başka bir devlete dair olumsuz bakışı ya da duruşu, bir terror örgütü marifetiyle hasmı olan devlete zarar verme güdüsü yok sayılacak bir durum değildir.

Sonuç: Terörle mücadelede finansman araçlarının tespiti ve engellenmesi başarılamadığı sürece dünya insanlarının terörü tarihte bir kötü anı olarak anımsamaları mümkün olmayacaktır.

Terörden ve terör nedenli ölümlerden uzak bir dünya dileğiyle…