TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

20.5.2014

Maden: Cevher

Maden: Cevher

Maden, diğer adıyla cevher yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır. Her maden (cevher) bir mineraldir, ancak her mineral cevher değeri taşımaz. Bir mineralin cevher değeri taşıması için piyasa şartları gibi bir takım ekonomik etkenlerce belirlenen Tenör değerlerine sahip olması gerekir(http://tr.wikipedia.org/wiki/Maden)

Cevherin bulunduğu doğada oluşturulan çalışma alanları maden ocağı olarak betimlenmektedir. Doğaya dair bir özellik olarak cevher çoğunlukla, yer yüzünün sathında karşılaşılan bir şey değildir. Sanki arzın merkezine zorlu bir seyahat edercesine ulaşılır cevhere. Maden ocaklarında doğaya meydan okurcasına bir çabadır yürütülen..

Cevher niteliğindeki kömür, bir çok üretim yeri için önemli girdi niteliğini korumaktadır. Ülkemizde sanayide kullanılan girdi niteliğindeki kömürün önemli bölümünün ithal olduğu ifade edilmektedir. Çıkarılan kömürün girdi olarak ısıtmada kullanımı açısından kalori ile betimlenen niteliği, tercih açısından temel ölçüttür. Ülkemizde çıkarılan kömürün kalorisinin, ithal edilenlere nazaran tercih oluşturmadığı söylenmektedir.

Cevherin çıkarılmasında emek yoğun bir üretim şekli olduğu bilinmektedir. Tüm makine ve teçhizata rağmen çalışma yöntemlerine dair görüntüler, veriler kas gücünün vazgeçilmez olduğuna dair göstergeler sunmaktadır. Maden ocağında çalıştırılacak eleman seçiminde yapılan sınavlarda büyük ağaç kütüklerin taşıttırıldığı, odun kırdırıldığı gibi görüntüler yansıdı geçtiğimiz hafta görsel medyada. Bu elemanların öncelenen niteliklerinin kas gücü olduğu anlaşılmakta..

Yukarıdaki tanımda her cevherin bir mineral olduğu, ancak her mineralin cevher niteliğinde olmadığı vurgulanmaktadır. Biz maden ocaklarının kurulu olduğu yerlerdeki zorlu üretim çabasının ilgili yerdeki minerallerin cevher olduğu, önemli ölçüde katma değer yarattığı, vazgeçilmez olduğu, ulusal ve uluslar arası ekonomiye mutlak gerektiği için sürdürüldüğünü anlıyoruz bu vurgu aracılığıyla..Aksi bir irade gerek insani nedenlerle gerek ekonomik nedenlerle söz konusu değildir diye düşünüyoruz. Çünkü bir cevhere ulaşmak ve ondan fayda sağlamak için halen kas gücüne gereksinim duyulan paha biçilmez cevherlerimizi, insanımızı kullanıyoruz bu süreçte. Yine kuşku duymadığımız bir konu var: Bu denli zorlu bir üretim sürecine dahil edilen cevherlerimiz, insanlarımız minerallerle kıyaslanamayacak kutsallıktadır herkes için. Bu alanda faaliyet gösteren girişimcilerimiz dünyadaki gelişmelerin yakın takibiyle, o cevhere ulaşmak için gereksinim duyduğu paha biçilmez cevherlerimiz için her türlü teknolojik, insani, bilimsel koşulu sağlamaktadır. Aksi durumda vicdan, insanı ezer de o cevherin çıktığı ocaklarda soluksuz bırakır.

Maden..Cevher..Doğanın insanlığa lütfettiği ve fakat edinimiyle, insanın hizmetine sunumuyla çok meşakkatle ulaşılmasına olanak verdiği bir vazgeçilmez. Vazgeçilebilir olsa insanoğlu nice cevherlerini bu uğurda, dile kolay zorluklarla varolan insanlarını bu meşakkatli ve karanlık yollarda kullanmaz kuşkusuz. Daha reel bir yaklaşımla, hem bu süreçte görev verdiği cevherlerine, dünyanın görünen yüzeyinde bir çok zorlu işlerin meşakkatiyle kıyaslanamayacak şekilde gözlerden ırak ve kaderiyle baş başayken hak ettiği değerleri vermekte eli açık; hem de ulusal ve küresel ekonomiye olağan üstü bir katkı sağladığına dair verileri sağlam olmasa bir girişimci böyle bir sorumluluğu almaz.

Yitirilen cevherlerimizin doğadaki cevherden insanlığa sağlanacak fayda için şehit oldukları umuduyla sabır diliyoruz.