TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ZAYİ OLAN VEYA HURDA OLARAK TESLİM EDİLEN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT YÜKLENİLEN KDV’NİN DURUMU

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Binek otomobiller dışında, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) alımında yüklenilen KDV’nin tamamı alış tarihini kapsayan vergilendirme dönemi beyannamesinde indirilecek KDV olarak beyan edilir. İşletmenin aktifine alınan ve kullanım ömrünü tamamlamadan önce veya kullanım ömrünü tamamladıktan sonra zayi veya hurda olan ATİK’lerin alımında yüklenilen KDV’nin durumu makalemizin konusunun oluşturmaktadır. Bu kapsamda 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 30/c bendinde eklenen parantez içi hükmün uygulanması ve değişiklik öncesi durumdaki uygulamalar makalemizin ilerleyen bölümlerinde açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: KDV, ATİK, Zayi veya Hurda.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

STATE OF THE VAT UNDERTAKEN REGARDING WASTED OR SCRAP DEPRECIABLE ECONOMIC ASSETS

ABSTRACT

The VAT charged to the purchase of depreciable economic assets other than the passenger cars shall be declared as VAT to be deducted in the taxation period declaration covering the purchase date. The subject of our article is the status of the VAT, which is taken into account for the purchase of the enterprise and at the end of its useful life or after the end of its service life. In this context, the implementation of the parenthetical provision added under the Law No. 7104 and Article 30 / c of the Law No 3065.

Keywords: VAT, DEA, Wasted or Scrap.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!