TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ZARARLI VEYA BORCA BATIK ŞİRKETLERİN BÜNYESİNDE DEVİR YOLUYLA BİRLEŞME

Nisan 2014 Sayı 307

ÖZET

Zararlı veya borca batık şirketlerin, birleşmelerde taraf olması, zararların mahsubu tartışmalı konulardır. Türk Ticaret Kanunu, borca batık şirketlerin birleşmelerde taraf olmasını, birleşmeye katılabilmesini olumlu değerlendirmiştir. TTK’ya göre, borca batık şirketler birleşmeye katılabilirler. Doğal olarak, bu durumun yarattığı tüm avantajlardan da yararlanabilirler. Borca batık veya borca batık olmasa da zararlı olan bir şirket bünyesinde gerçekleştirilecek birleşmeler sonucu “vergiden kaçınma” durumu ile karşılaşılabilecektir. Mükelleflerin “vergiden kaçınma” haklarının ellerinden alınması söz konusu olmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Zararlı Şirket Birleşmeleri, Borca Batık Şirket, Vergiden Kaçınma, Zarar Mahsubu

Jel Sınıflandırması: H20, H29

MERGER BY TRANSFER WİTHİN THE BODY OF LOSS MAKİNG OR DEBT-CHOCKED COMPANİES

ABSTRACT

Loss-making or debt-choked companies becoming parties in mergers and offsetting losses are controversial topics. Turkish Code of Commerce has positively evaluated debt-choked companies becoming parties and taking part in mergers. Debt-choked companies may participate in mergers according to the Turkish Code of Commerce. Hence, they can make use of all advantages created by this situation. “Tax avoidance” may be seen as a result of mergers that will be made within the body of debt-choked or loss-making, if not debt-choked, companies. Taxpayers should not be deprived of their right of “tax avoidance”.

Keywords: Loss-Making Company Mergers, Debt-choked company, Tax Avoidance, Offsetting losses

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!