TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Yurtdışından Gelen Yöneticiler İçin Yapılan Ödemelerde Stopaj Sorunu

Mart 2012 Sayı 282

ÖZET

Son yıllarda yerli işletmelerin yabancı sermayeli kurum veya gruplara satışı suretiyle ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişi olduğu görülmektedir. Yabancı fonların; bu sayede mevcut kurulu ve kârlılığı yüksek sektörlerde yer alan şirketler vasıtasıyla faaliyette bulunması aynı zamanda anılan şirketlerin yönetim kadrolarının da değişmesine neden olmaktadır. Türkiye’de oturma ve çalışma izni alarak Türkiye’de bulunan ve tam mükellef kurum niteliğinde bulunan şirketlerde profesyonel yönetici olarak çalışan yabancı kişiler için yurtdışı firmalarca fatura düzenlenmesi durumunda bu faturalar karşılığı yapılan ödemelerin vergi kanunları karşısındaki durumu yazı konumuzu oluşturmaktadır. Bu çerçevede bir yandan ödemeler üzerinden yapılan kurumstopajı, Katma Değer Vergisi Stopajı ile ücretin Gelir Vergisi yönünden beyanının yapılmasını düşünenler varken diğer yandan ücret gelirinin beyan edilmesini düşünenler bulunmaktadır. Yazımızda anılan görüşlere değinilerek çözüm önerisinde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurum Stopajı, Ücret, Dar Mükellef Kurum, Çifte Vergilemeyi Önleme

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, J31, J38

WITHOLDING PROBLEM IN THE PAYMENTS MADE TO THE FOREIGN MANAGERS

ABSTRACT

Recently, there have been direct foreign capital entries in our country through the sales of the domestic enterprises to the foreign capitalized organizations or groups. Therefore, as the foreign funds are active through the companies in the sectors currently established and with high profitability, this causes changes also in the administrative staff of the aforesaid companies at the same time. Subject of our article is the state of the payments against tax law which are made against the invoices issued by the foreign companies for the foreign persons living in Turkey by obtaining a residence and work permit and working as a professional manager in the fully accountable companies. While some people think that intuition withholding, Value Added Tax withholding and Income Tax Return should made over the payments made within this frame, the other people think that wage income should declared over such payment. In our letter, the aforesaid opinions are identified and a resolution is suggested.

Keywords: Corporate Withholding, Wage, Limited Tax Payer Institution, Preventing Double Taxation

Jel Classification: H20, H25, H29, J31, J38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!