TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YURTDIŞINDA MUKİM GRUP ŞİRKETLERİNDEN KULLANILAN BORÇ PARALARIN VERGİSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Global şirketlerin günümüz organizasyon yapıları içinde fonksiyonlarını insan kaynakları, bilişim, mali raporlama, hukuk, satış ve pazarlama, finans gibi birimler halinde oluşturduklarını ve global stratejiler çerçevesinde yönetme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Piyasalardaki çetin rekabet ortamı, kaynakların etkin şekilde kullanılması ve karın maksimize edilme amaçları şirketleri böyle bir yapılanma içine sokmaya mecbur etmektedir. Özellikle mali piyasaların küreselleşmesi çokuluslu şirketlerin finans yöneticilerinin finansman politikalarını global stratejiler doğrultusunda belirlemeye zorlamaktadır. Global şirketlerin grup yapısı içinde oluşturdukları nakit fazlasını en etkin şekilde grup şirketlerinin finansman ihtiyacında kullandırılması önemli bir hedef haline gelmiş ve bu amaca en iyi şekilde cevap verebilmek için global nakit havuzları oluşturulmaktadır. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerin bu kapsamda grup şirketlerinden borç almaları sıklıkla karşılaşılan finansman modellerindendir. Bu borçların Türkiye’de vergilendirilmesi de yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grup Şirketi, Finansman, Borç, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması, Kredi, Emsal Faiz Oranı.

Jel Sınıflandırması: F34, F23, G24, L11, F38, H21.

TAX EVALUATIONS OF DEBTS USED FROM GROUP COMPANIES REGISTERED IN ABROAD

ABSTRACT

We observe that global companies are trying to manage their business functions in their current organizations in terms of human resources, information, financial reporting, law, sales and marketing, finance within the framework of global strategies. The severe competitive environment in the markets, the efficient use of resources and the purpose of profit maximization force companies to build such a structure. The globalization of financial markets in particular has forced finance persons of multinational companies to determine the financing policies in line with global strategies. It has become an important target to most effectively utilize the excess cash generated by global corporations in financing needs of group companies. To this end, global cash pools are created to respond in the best possible way. In this context, it is frequently encountered financing models in Turkey as a foreign investment company borrowing from the group companies in abroad. The taxation of these borrowings in Turkey also constitutes the main subject of our writing.

Keywords: Group Company, Financing, Debt, Thin Capitalization, Transfer Pricing, Credit, Reference Interest Rate.

Jel Classification: F34, F23, G24, L11, F38, H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!