TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLDİĞİ YILIN SONUNDA AKTİFE ALINAN MAKİNELER MONTE EDİLMEMİŞ OLDUKLARI TAKDİRDE AMORTİSMANA TABİ TUTULABİLECEKLER MİDİR?

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Türkiye’de ihracat yapan firmalar üretim yapmak amacıyla kullanacakları makine ve teçhizatın büyük bir bölümünü yurt dışından ithalat yoluyla karşılamaktadır. Bu makine ve teçhizat satın alınan yabancı firma tarafından Türkiye’ye gönderilen mühendisler vasıtası ile üretim işletmesine monte edilmektedir. Yerli veya yabancı firmalar ve kanunî ve iş merkezi yurt dışında bulunan şirketler tarafından Türkiye’de açılmış olan şubeler yurt dışından ithal ettikleri makine ve teçhizatı yılın son ayında yani Aralık ayında ithal etmekte, bu ay itibariyle envantere dahil etmekte, fakat makine ve teçhizatın montaj işlemleri bir sonraki döneme sarkabilmektedir. Bu gibi durumda olan mükellefler açısından yurt dışından ithal edilen makine ve teçhizatın tamamen monte edilip kullanıma başlamadan önce iktisadî kıymetlerin aktife alındıkları tarih itibariyle amortisman ayrılıp ayrılamayacağı uygulamada sorun teşkil etmektedir. Bu makalemizde uygulamada karşılaşılan bu sorunlu husus analiz edilecek ve konu hakkındaki kişisel kanaatimiz belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Makine ve Teçhizat, Montaj İşleri, Amortisman, Aktife Girme, Envantere Kayıt.

Jel Sınıflandırması: K34

CAN THE UNINSTALLED MACHINES INCORPORATED UNTIL THE END OF PERIOD IN WHICH THEY WERE IMPORTED BE DEPRECIATED?

ABSTRACT

Exporters in Turkey are importing a large part of the machinery and equipment they will use to make production by importing from abroad. These machines and equipment are installed in the production operation through the engineers who are sent to Turkey by the foreign company. Branches opened in Turkey by domestic or foreign companies and legal and business center companies abroad import the machinery and equipment imported from abroad in the last month of the year ie December and include the inventory as of this month but the installation process of the machinery and equipment the next turn can hang. In the case of taxpayers in this situation, it is problematic in practice that the machinery and equipment imported from abroad can not be depreciated as of the date when the economic assets are fully installed and used before the commencement of use. In this article, we will analyze this problematic issue in practice and state our personal opinion about the issue.

Keywords: Machine and Equipment, Installation, Depreciation, Capitalisation, Inventory Registration.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!