TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YURT DIŞINA YAPILAN ROYALTY ÖDEMELERİNDE EMSAL FİYAT SORUNU

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

Başta çok uluslu işletmeler olmak üzere bazı işletme grupları açısından değer artırıcı unsurlardan biri olan gayri maddi haklar, gelişen dünya ekonomisinde dikkat çekici bir konu olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu makale bir gayri maddi hak olan royalty ödemelerinin yasal değerlendirmesinin yanı sıra; ne anlama geldiği, ilişkili şirketler arasında kullandırılması ve transfer edilmesi gibi durumlarda emsal bedelin tespiti hakkında yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verecektir.

Anahtar Kelimeler: Gayri maddi hak, royalty, transfer fiyatlandırması, peçeleme.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

THE PROBLEM OF REFERENCE PRICE IN ROYALTY PAYMENTS MADE ABROAD

ABSTRACT

Intangible rights are one of the factors that increase value for some business groups, predominantly multi-national businesses, and they continue to be an appealing topic in the developing world economy. This article will give information on the legal evaluation and meaning of royalty payments, which are intangible rights, and also regarding problems encountered in the determination of the reference price in case they are allowed to be used or transferred between related companies.

Keywords: Intangible Right, royalty, transfer pricing, tax-veiling

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!